Senát schválil novelu, která má ukončit spor o EIA

Praha - Senát dnes schválil vládní novelu, která má ukončit spor s Evropskou komisí o to, zda česká pravidla pro posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) dostatečně odpovídají evropskému právu. Spor trvá zhruba čtyři roky, Česku v něm nyní hrozí sankce v řádu desítek milionů korun.

Pře se týká práva účastníků řízení obrátit se na soud. V podstatě jednovětá novela jim výslovně umožní podat žalobu i v případě, že posuzování bylo zahájeno před 11. prosincem 2009. K tomuto datu už Česko pod tlakem Evropské komise zavedlo právo soudního přezkumu. Podle komise ale tato úprava nezajistila plný soulad evropského práva s českým kvůli přechodným ustanovením tehdejší novely.

Předloha je podle ministra životního prostředí Tomáše Chalupy (ODS) minimalistická. Někteří zástupci Evropské komise však podle něho mají další výhrady k zákonu. Česko na ně ale zatím reagovat nebude. Jdou nad rámec právní praxe, tvrdí ministr.

Evropský soudní dvůr předloni v červnu na návrh komise vytkl Česku nečinnost, ještě ale bez finančního trestu. Nyní je ale podle ministerstva životního prostředí spor už ve fázi, kdy může komise u soudu finanční sankce žádat. Pokud Evropský soudní dvůr rozhodne, že Česko nesplnilo včas jeho verdikt, může v novém rozsudku uložit zaplacení paušální pokuty i penále. Mohlo by to být zhruba 7,4 milionu korun měsíčně a navíc jednorázově 49,2 milionu korun.

Ukončení soudního řízení vezme podle autorů novely argumenty i odpůrcům dostavby Temelína. Především z rakouské strany totiž podle nich často zaznívá, že není možné provést korektní posouzení vlivů záměru nového jaderného zdroje za situace, kdy česká právní úprava byla Soudním dvorem EU shledána jako nekompatibilní s evropským právem.