Soudkyně čelila kárnému řízení, nakonec se vzdala funkce

Brno - Nejvyšší správní soud zastavil kárné řízení s pardubickou soudkyní Jaroslavou Zuskovou. Soudkyně justici sama dobrovolně opustí. Zusková čelila kárné žalobě za to, že si údajně koupila dům v insolvenčním řízení, na které měla sama dohlížet. Nadřízení v tom spatřovali porušení soudcovských povinností.

Zusková je soudkyní pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové, kde se zabývala insolvenční agendou. O případu informovaly letos na jaře Hospodářské noviny. Neudržovaný domek v Ostřetíně na Pardubicku původně patřil zadluženým manželům, kteří museli rozprodat svůj majetek. Zusková nejprve jako dohledový soudce dala svému asistentovi písemný pokyn, aby vydal souhlas s přímým prodejem nemovitosti bez dražby. Sama pak podala nabídku.

Později ale soudkyně přímý prodej nemovitosti zrušila, opět prostřednictvím svého asistenta. Následovala dražba, v níž Zusková podala jedinou nabídku a dům získala za vyvolávací cenu 600 000 korun. Ve zrušeném přímém prodeji se přitom údajně objevily také vyšší nabídky. Podle kárné žaloby musela Zusková vzhledem ke svému postavení a zkušenostem vědět, že její účast v dražbě je neslučitelná s postavením soudce vykonávajícího dohled v insolvenčním řízení.

Soudkyně původně svůj postup v médiích hájila. „Víte, oč v insolvenčním řízení jde? Prodat majetek co nejrychleji a za co nejvíc. Aby mohli být uspokojeni věřitelé. A já jsem ten dům koupila za co nejvíc a velmi rychle,“ uvedla. Podle nadřízených však šlo o jasný střet zájmů. Ze Soudcovské unie dokonce zněly hlasy o porušení zákona.

Z rozhodnutí NSS ale vyplývá, že Zusková počátkem července doručila Kanceláři prezidenta republiky dokument, jímž se vzdává funkce. U soudu zůstane do konce října. Podle zákona o soudech a soudcích totiž funkce zaniká uplynutím tří kalendářních měsíců následujících po měsíci, v němž prezidentská kancelář obdržela rezignaci.