Kvalitní výuce zvoní hrana, zní od studentů učitelství

Plzeň - Přípravě budoucích učitelů základních i středních škol není podle studentů a akademiků z pedagogických fakult věnována dostatečná pozornost. Podle průzkumu na 21 fakultách věnujících se vzdělávání budoucích učitelů ohrožuje situace celé školství. Na pedagogickou sféru tak zanedlouho může dolehnout nedostatek kvalitních učitelů, hlavně u přírodovědných a technických oborů, míní předsedkyně studentské komory akademického senátu Fakulty pedagogické Západočeské univerzity (ZČU) Alena Kašáková.

Znepokojení studenti pedagogických oborů založili iniciativu a provedli výzkum mapující situaci ve vzdělávání budoucích pedagogů. „Obeslali jsme 21 fakult, které se věnují vzdělávání budoucích učitelů základních a středních škol. Většina ze 109 dotazníků se nám vrátila vyplněná akademiky i studenty,“ uvedla Kašáková. Jako nejhorší vidí systém financování učitelských fakult, které dostávají oproti jiným fakultám málo peněz na studenta, protože nemohou mít silnou vědu a výzkum.

Prestiž učitelství podle ní silně ochabla. Většina absolventů neodchází z fakulty učit, ubývají kvalitní učitelé. Příčiny vidí v poklesu motivace dětí už v základních a středních školách k tomu, aby studovali učitelství. Do Plzně se sice hlásí středoškoláků hodně, ale většinou dávají přihlášku až jako druhou nebo třetí možnost.

Podle ní trpí hlavně přírodovědné a technické obory současným systémem financování pedagogických fakult. Hlásí se na ně málo zájemců, na některých fakultách to může dospět i k uzavření oborů. „A nebudou tak učitelé těchto oborů,“ soudí Kašáková.