Karlova univerzita vystoupila proti reformě vysokých škol

Praha - Akademický senát Univerzity Karlovy nesouhlasí s návrhem reformy vysokých škol. Předložená podoba novely podle akademiků neřeší základní problémy, například rozdělení vysokých škol na vědecké či vzdělávací. Harmonogram projednávání je navíc tak napjatý, že návrh podle nich nemůže být dostatečně projednán. Reforma vysokých škol se připravuje už řadu let, akademici ale změny navržené ministerstvem pokaždé odmítli. Ministerstvo se ale hájí, změny chce prý připravit ve spolupráci se školami.

Návrh novely měla vláda původně projednat do konce tohoto roku, ministerstvo se pak ale se školami dohodlo, že kabinet dostane materiál nejdříve koncem března. „Navržený harmonogram neumožňuje vytvoření návrhu, který by měl širokou a kvalifikovanou podporu akademické obce, a je proto nepřípustný,“ tvrdí senátoři z UK. Není podle nich možné projednávání uspěchat jen kvůli termínům stanoveným v rámci politického zadání.

Akademikům z největší české univerzity se nelíbí ani podoba současného návrhu. Chybí jim v ní byť jen náznak řešení, jak transformovat vysoké školy podle toho, zda se orientují víc na vědu, nebo na profesní vzdělávání. Za hranicí troufalosti pak označili snahu ministerstva vrátit do novely omezování působnosti akademických senátů. Tento návrh akademiky popouzel už dříve.

„Jsme ve fázi projednávání a seznamujeme veřejnost s návrhy. Jednáme intenzivně s reprezentacemi VŠ a jejich názory bereme vážně. Silná slova nejsou namístě, ale je nutné se věcně bavit o potřebách vysokých škol,“ reagovalo na výtky ministerstvo prostřednictvím mluvčího Marka Zemana. Dosud se podle něj dialog se školami vedl korektně a věcně a ministerstvo stejně jako univerzity usiluje o kvalitní vysoké školství.

Po nástupu ministra Petra Fialy, který dřív také působil jako rektor vysoké školy, to přitom vypadalo, že ministerstvo najde s vysokými školami shodu. Fiala ustoupil od záměru připravit celé nové zákony, změny chce provést jen novelou. Proti reformě navržené Fialovým předchůdcem Josefem Dobešem protestovalo letos v únoru na 20 000 studentů a akademiků.