Bez občanky ani na krok - povinnost, nebo mýtus?

Praha - Každý, kdo někdy přišel o doklady, ví, že to není nic příjemného. Ohlášení ztráty na policii a vyřizování nových dokladů zabere čas, nehledě na to, že ukradené doklady může někdo zneužít. Jak tedy takovým strastem předejít? Můžeme doklady nechat doma, když se chystáme třeba na diskotéku nebo kamkoliv jinam, kde je riziko odcizení dokladů vyšší?

Dříve byla povinnost nosit u sebe občanský průkaz stanovena zákonem. Odtud asi pochází mýtus, že občanku musíme mít vždy u sebe. To se však v roce 2000 změnilo a v zákoně o občanských průkazech zůstalo pouze ustanovení o tom, že každý občan starší 15 let je povinen „mít občanský průkaz“. Žádný právní předpis však nedává občanům povinnost nosit občanský průkaz stále u sebe.

Prokázat totožnost můžete i bez dokladů

Občan je v zákonem stanovených případech pouze povinen na výzvu policie prokázat svou totožnost. To může učinit několika způsoby. Nejjednodušší samozřejmě je předložit doklad osvědčující totožnost, pokud jej má u sebe. Existují i další situace, kdy se bez dokladu totožnosti dost dobře neobejdete. Např. jste-li předvoláni k soudu, při vyřizování jiných záležitostí na úřadech, při sjednávání půjčky nebo při výběru hotovosti v bance. Není však řečeno, že dokladem musí být zrovna občanský průkaz. Dokladem, který je zároveň veřejnou listinou, je např. také řidičský průkaz nebo cestovní pas.

Pokud jste k prokázání totožnosti vyzváni policií, lze tak učinit např. také tím způsobem, že se za vás zaručí jiná osoba, která vás zná, a ona sama má doklad totožnosti u sebe. Nacházíte-li se v blízkosti bydliště, můžete se i domluvit, že si pro doklad totožnosti zajdete s policistou domů.

Až v případě, kdy se nepovede totožnost prokázat běžnými způsoby, mohou nastat komplikace v podobě snímání otisků prstů či předvedení na služebnu pro ověření totožnosti v databázi. Opravdu tedy není potřeba mít u sebe občanku, když jdete jen vynést smetí nebo vyvenčit psa. Dokonce ani při řízení motorového vozidla nemá řidič povinnost mít u sebe občanský průkaz. Obecně postačuje, aby měl řidičský průkaz, osvědčení o registraci vozidla (malý techničák) a doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu.

Doklad jako zástava?

Tímto článkem rozhodně nechceme nikoho nabádat, aby u sebe nenosil doklady. Není však potřeba nosit všechny doklady najednou. V některých situacích je dokonce vhodné nechat občanku raději doma už proto, že občan má povinnost své doklady chránit před zneužitím. Takže když půjdete na koncert, do baru nebo na diskotéku, kde je riziko odcizení dokladů poměrně vysoké, občanku s sebou raději neberte. Úplně stačí vzít si průkazku na MHD a kartičku pojištěnce.

Závěrem není na škodu zmínit ještě jednu důležitou věc týkající se dokladů. Vzhledem k tomu, že byste měli, jak shora řečeno, své doklady před zneužitím chránit, občanku, řidičák ani cestovní pas rozhodně nenechávejte jako tzv. „zálohu“ v půjčovně kol, lyží, v hotelu, autopůjčovně apod. Přijímat tyto doklady jako zástavu je v příslušných předpisech výslovně zakázáno.