K transplantaci kostní dřeně musí mít pacient kliku, shoda s dárcem bývá vzácná

Praha – Nouze o nové dárce kostní dřeně se dá považovat za zdravotnický standard, lékaři ale stále častěji kladou důraz na jejich spolehlivost. Vyskytují se i případy, kdy již vybraný a registrovaný dárce nereaguje. Odpovídající kostní dřeň se pro pacienta někdy hledá po celém světě.

Dva české registry čítají přes 64 tisíc lidí ochotných darovat. Úspěch transplantace se odvíjí od co nejvyšší možné shody, najít ale vhodný protějšek do páru není zrovna jednoduché, lékaři se musí často probírat i zahraničními seznamy s více než 20 miliony jmen. „Pro některé hledáme dárce velmi obtížně. I mezi těmi 20 miliony třeba najdeme jednoho nebo dva vhodné dárce,“ přibližuje nesnáze vedoucí transplantační lékař ve FN Motol Petr Sedláček.

Do registrů se nejlépe hledají lidé mezi 18 a 35 lety bez závažných chorob v rodině. Důležité také je, aby byl člověk dosažitelný.

Kvůli stanoveným podmínkám představují skvělé dárce třeba vojáci, jichž se za posledních deset měsíců zapsalo 200. „Chceme tímto příkladem přitáhnout i ostatní,“ uvedl náčelník generálního štábu Petr Pavel. Například kapitán Vladimír Hanke byl v registru zhruba dvanáct let, než se na něj lékaři obrátili s žádostí, aby někomu zachránil život. „Najednou zazvonil telefon. Samozřejmě jsem neváhal. Je to dospělý muž z České republiky. To je jediné, co vím, a doufám, že se mu daří dobře,“ popsal zkušenosti s dárcovstvím Hanke. 

Dárcovství podléhá anonymitě, registry většinou umožňují jen odeslání dopisu. Setkání bývá výjimkou a musí s ním souhlasit obě strany.

Video Hledání dárců kostní dřeně
video

Hledání dárců kostní dřeně