Co prožili díky LSD, si po desítkách let odborníci pochvalují

Praha – Na dvě desítky psychiatrů a psychologů, kteří v 60. a 70. letech testovali LSD sami na sobě, zpovídali autoři studie dlouhodobého vlivu této látky na lidské zdraví. Experimentátoři a pokusné osoby v jednom po letech hodnotí laboratorní zkušenost s látkou velmi pozitivně. Postrčila je k hlubšímu sebepoznání a prohloubila jejich porozumění lidem s duševním onemocněním. Odborníci ovšem neupouštějí od varování, že bez lékařské asistence může být požití drogy i smrtelné.

Závěry studie publikovali v prestižním časopise odborníci z Národního ústavu duševního zdraví. Jde podle nich o první systematický počin zaměřený na autoexperimenty s LSD v zemích bývalého východního bloku. „Nedošlo k žádným dlouhodobě negativním konsekvencím. Naopak se potvrdilo, že tito lidé hodnotili velmi kladně vliv své zkušenosti na jejich vlastní poznání sebe sama,“ tvrdí jeden z autorů výzkumu Petr Winkler.

Autoři studie oslovili 29 respondentů, kteří podstoupili alespoň jeden autoexperiment s LSD v letech 1952–74. Testování muselo být dobrovolné, provedené v klinických podmínkách a pod dohledem lékaře. Dotyčná osoba také musela být odborníkem v oblasti duševního zdraví, popřípadě obor studovat. Nakonec se zúčastnilo 22 lidí - 5 žen a 17 mužů. K experimentování na sobě samých před zhruba půl stoletím docházelo mimo jiné i z etických pohnutek, aby vědci nemuseli podávat „pokusným osobám“ látku, jejíž účinky na sobě předtím sami nevyzkoušeli.

Video Co prožili díky LSD, si po desítkách let odborníci pochvalují
video

Co prožili díky LSD, si po desítkách let odborníci pochvalují

LSD je droga nevyzpytatelná

Účinky psychedelické látky LSD se nedají odhadnout, mění se vnímání času, prostoru i reality. „Halucinogen i při opakovaném podávání, i při podání stejné dávky u člověka, který s ním má třeba opakované zkušenosti, může najednou zapůsobit zcela diametrálně odlišně,“ zdůrazňuje lékař Drop In Jiří Presl. Vyvolává mystické i psychotické stavy, člověk se po požití látky potýká s halucinacemi, citlivostí na okolí či oživenými zážitky, se kterými se neuměl vyrovnat a vytěsnil je z paměti.

Na psychedelické účinky LSD (Diethylamid kyseliny lysergové) přišel v dubnu 1943 Albert Hofmann docela náhodou. Švýcarskému chemikovi kápla látka na ruku, záhy prožil intenzivní pocity od úzkosti po štěstí a barevné fantazie. Po třech dnech pokus zopakoval, třebaže to tentokrát přehnal a pocity nebyly jen veselé a barevné. Nicméně zvládl ještě za asistence kolegy dojet z laboratoře domů na kole a tento den se dodnes připomíná jako takzvaný Bicycle Day.

LSD zaujala i vědce a vojáky v Čechách

  • V Česku výzkum omamných látek začal již před druhou světovou válkou. Psychiatr Svetozár Nevole tehdy pracoval s meskalinem. V 50. letech výzkumy s LSD prováděla skupina vědců v tehdejším Výzkumném ústavu psychiatrickém v Praze. Změněnými stavy vědomí a prožívání po požití LSD se zabývali i další čeští vědci, ale v roce 1974 bylo používání halucinogenů v léčbě a výzkumu zakázáno.
  • Na přelomu 70. a 80. let experimentovala s LSD také tehdejší československá armáda. Na dobrovolnících z řad vojáků základní služby zkoušela jejich chování a především to, jak jsou schopni se soustředit.