Vláda schválila zvýšení rychlosti na vybraných úsecích silnic I. tříd

Praha – Vláda schválila změnu zákona o pozemních komunikacích, který zvyšuje na vybraných silnicích I. tříd rychlost z 90 na 110 kilometrů v hodině. Zákon ruší kategorii rychlostních silnic – nově se z nich stanou dálnice druhé třídy. Maximální povolená rychlost tam zůstává na 130 km/hod. Novela také umožní obcím prodat odtažená vozidla, pokud se o ně majitelé nepřihlásí do půl roku.

Video Na části rychlostních silnic se zvýší rychlost
video

Na části rychlostních silnic se zvýší rychlost

Vedle dálnic budou na dvě kategorie rozdělené i silnice I. tříd. V úsecích, které jsou směrově oddělené, navrhuje ministerstvo dopravy povolenou rychlost zvýšit o 20 kilometrů v hodině na 110 km/hod. U silnic, kde mezi směrovými pruhy svodidla nebo jiný zádržný systém není, bude ponechána maximální rychlost 90 kilometrů v hodině. 

Například by tedy měla zrychlit pardubicko-hradecká silnice nebo komunikace spojující Liberec s Bílým Kostelem nad Nisou. Zrychlení podpořil už dříve i ředitel dopravní policie Tomáš Lerch: „Na komunikacích, které jsou směrově oddělené, mají de facto veškeré prvky dálnice, nepovažujeme zrychlení na 110 km/h za nebezpečné.“ 

Silnice navržené pro zvýšení rychlosti
Zdroj: ČT24


Novela také upravuje práva a povinnosti obcí při odtahování vozidel například při blokovém čištění silnic. Nově by obce mohly prodávat odtažená vozidla, o která se v šestiměsíční lhůtě po oznámení o odtahu jejich majitelé nepřihlásí. Z výnosu by poté měly úřady pokrývat část nákladů spojených s odtahem vozidel, ke kterým se majitelé nehlásí. Taková vozidla totiž potom dlouhodobě stojí na odtahových parkovištích, nebo je úřady musí na vlastní náklady sešrotovat.