U pacientů s rakovinou jater analyzátor Lisa napoví, kolik z orgánu po operaci zbyde a jak uzpůsobit léčbu

Vědec Miroslav Jiřík z výzkumného centra NTIS Západočeské univerzity v Plzni vyvinul pro pacienty s nádorovým onemocněním jater analyzátor Lisa. Lékaři tak mohou ještě před operací vědět, jak velký bude takzvaný zbytkový objem jater po případném odstranění části s nádorem, a tomu přizpůsobí strategii léčby.

Lisa je platforma výzkumu prokrvování jater. Předoperační odhad velikosti jater po odstranění nádoru vychází z takzvaného cévního stromu jater, tedy ze snímků z počítačových tomografů.

„Unikátním přínosem naší aplikace je schopnost zpracovávat také data s rozlišením mikrometrů, která zachycují nejjemnější cévní struktury. Data pak slouží k výzkumu proudění krve játry a k modelování průtoku s výhledem na klinické použití,“ přiblížil Jiřík.

Lékařům a vědcům rozšiřuje možnosti klinické péče a umožňuje jim provádět operační výkony na hranici operovatelnosti. Dokáže odhadnout regenerační potenciál zbytku jater po operaci.

Strojové učení a rakovina

Jiřík se dlouhodobě věnuje metodám počítačového vidění a strojového učení v medicíně. Jeho aplikaci Lisa udělila biotechnologická firma Roche cenu Czech DIGI@MED Award 2019 za inovativní myšlenku využívající digitální technologie ve zdravotnictví.

„K nalezení současného výzkumného směru a významnému pokroku došlo po navázání spolupráce s laboratoří nádorové léčby a regenerace tkáně v Biomedicínském centru v Plzni. Do budoucna plánujeme rozšiřovat možnosti aplikace o dokonalejší model prokrvování a provádět hlubší ověřování v klinické praxi,“ poznamenal Jiřík.

Cenu udělila porota renomovaných odborníkům ze zdravotnictví a IT technologií.