Mezi schizofrenií a konzumací marihuany existuje spojení, naznačuje výzkum

Lidé, u kterých je vyšší riziko, že během života budou trpět schizofrenií, mají také vyšší pravděpodobnost, že někdy vyzkouší marihuanu. Tvrdí to nový výzkum lékařů z univerzity v Bristolu.

S tím, jak přibývá zemí, které legalizují marihuanu, objevuje se také více lékařů, kteří varují před některými riziky, jež jsou s ní spojená. Vědecké práce zveřejněné v poslední době dokazují, že někteří lidé jsou vůči marihuaně citlivější a droga u nich může vyvolat psychotické problémy. Současně přibývá důkazů, že mezi mladými lidmi přibývá konzumace silnějších druhů marihuany.

Vědci se snaží marihuanu a její uživatele nedémonizovat, ale spíše hledat, v čem spočívají rizika drogy a kde chybí dostatečně podložený výzkum. Studie vědců z Bristolu analyzovala, jestli se dá prokázat nějaké spojení mezi schizofrenií a konzumací marihuany.

Užívání marihuany
Zdroj: HBSC Česká republika

Některá data z této práce podporují hypotézu, že kouření marihuany zvyšuje pravděpodobnost, že člověk onemocní schizofrenií.

Vědci však současně nečekaně zjistili také něco jiného: „Důkazy nám říkají, že pokud u někoho existuje pravděpodobnost na vznik schizofrenie, stoupá s tím současně šance, že daný člověk někdy v životě vyzkouší marihuanu,“ uvedla Dr. Suzi Gageová. Tyto údaje podle vědců především naznačují, že lidé trpící schizofrenií sahají po marihuaně častěji jako po léku, který si zřejmě sami předepisují.

  • Schizofrenie je duševní porucha, která se projevuje selháváním myšlenkových procesů a sníženou schopností vnímat a reagovat na emoce. Nejčastěji se projevuje halucinacemi, paranoiou a bludy. První projevy schizofrenie se nejčastěji začínají objevovat v rané dospělosti. Schizofrenií trpí asi 0,3–0,7 procenta populace. Hlavními příčinami jsou genetika, vliv prostředí, ale také psychické a neurobiologické procesy. Na rozdíl od populárních definic schizofrenie nemusí znamenat „rozštěpenou mysl“. Průměrná očekávaná délka života osob se schizofrenií je o 12 až 15 let nižší než u těch, kteří tímto onemocněním netrpí.

Experti doporučují opatrnost

„Naše výsledky neumožňují předvídat, jak silný tento vztah bude, ale spíše nám říkají, že ten vztah je kauzální a nejde jen o důsledek nějakých obecných jevů,“ dodala Gageová. Výzkumný tým použil pro analýzu nezvyklé statistické metody, proto hodnotí výsledky velmi opatrně.

„Sice jsme našli silnější důkazy, že riziko schizofrenie předchází užívání konopí, stejně to však nevylučuje riziko, že existuje i opačná kauzální souvislost – tedy, že kouření marihuany může mít vliv na získání schizofrenie,“ popsala Gageová.

Česká mládež drží první příčku v konzumaci hašiše a marihuany (zdroj: ČT24)

Vědci teď chtějí v této analýze pokračovat, rádi by se zaměřili na různé skupiny konzumentů marihuany, jimž by mělo podle jejich předpovědí hrozit silnější riziko. „V této práci jsme se mohli soustředit jen na to, jestli někdo marihuanu vyzkouší. Co by nám hodně pomohlo, je výzkum, jak je to propojené s různými genetickými faktory.“