Deset tipů z Týdne vědy a techniky: Sběratelé kostí, nanočástice nebo krotitelé depresí

Události: Začíná Týden vědy a techniky (zdroj: ČT24)

Týden vědy a techniky Akademie věd ČR je největší vědecký festival v Česku, který zahrnuje přednášky, výstavy, dny otevřených dveří, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory. Přesto, že v názvu je slovo týden, ve skutečnosti trvá tato akce týdny dva.

  • Týden vědy a techniky AV ČR koordinuje Odbor popularizace vědy a marketingu Střediska společných činností AV ČR, v. v. i. Na organizaci festivalu se podílí všechna pracoviště Akademie věd ČR. Do Týdne vědy a techniky AV ČR se kromě Akademie věd zapojí přes padesát spolupracujících institucí. 

Festival oslovuje studenty středních škol, pro které jsou připraveny především přednášky a exkurze v dopoledních hodinách. Odpolední, podvečerní a doprovodné programy jsou pak určeny veřejnosti.

Letošní, šestnáctý ročník, který začne v úterý 1. listopadu a skončí v neděli 13. listopadu, se ponese v duchu motta „Za hranice známého“. Část programu je věnována vesmíru. Nabídne i dny otevřených dveří, do kterých se zapojují všechna pracoviště Akademie věd ČR. Novinkou je speciální program, který vedle netradičních workshopů zahrnuje i komentované prohlídky, divadelní hry, pozorování ptactva či Slunce.

Tipy Redakce vědy na nejzajímavější akce:

1) Sběratelé kostí počesku (4.–6. 11. 2016, 10:00–18:00, Praha AVČR)

Nálezem kosterních pozůstatků začíná složitá mašinerie policejního vyšetřování, jehož cílem je zjistit identitu osoby, příčinu úmrtí, a pokud je zjištěno cizí zavinění, vypátrat pachatele. Identifikace kosterních pozůstatků může být v některých případech velice obtížná. Jak postupují kriminalističtí antropologové při identifikaci kosterních pozůstatků, jaké při tom používají metody a přístrojovou techniku? Co o člověku prozradí kosti? Jak důležité jsou v procesu identifikace zuby? Odpovědi na tyto a další otázky odhalí expozice antropologie Kriminalistického ústavu Praha.

2) O klimatu trochu jinak (4.–6. 11. 2016, 10:00–18:00, Praha AVČR)

Globální změna klimatu je v posledních letech často diskutovaným problémem a připisuje se zejména lidské činnosti v souvislosti s průmyslovým rozvojem. Ke změnám klimatu však docházelo také v minulosti. V expozici se můžete seznámit s metodami historické klimatologie, jimiž díky historickým pramenům dokáží vědci rekonstruovat a analyzovat klima minulé doby, s jeho analýzou v současnosti a také s mapovým zpracováním klimatu využitelným například pro systém včasné výstrahy před suchem. Zajímá vás, jak na sucho reagují rostliny a v jaké jsou kondici? Podívejte se na ně při pokusech s termální kamerou. Zájemcům odborníci vysvětlí i to, jak lze využít hemisférické fotografie pro výzkum fyziologických procesů lesního ekosystému.

3) Přednáška Deprese a jak ji zvládat: (Přednáška 4. 11. 2016, Praha AVČR)

Pokud sedí v místnosti čtyři lidé, minimálně jeden z nich podle statistik prodělal osobní zkušenost s depresí. Ani odhady budoucího vývoje nejsou příznivé. Podle studií Světové zdravotnické organizace budou depresivní poruchy vůbec tou největší zátěží, se kterou se bude lidstvo v blízké budoucnosti potýkat. V průběhu přednášky se posluchači dozvědí, jaké jsou příčiny vzniku deprese, jak odlišit běžnou „depku“ od závažné deprese, kde vyhledat odbornou pomoc, jak pomoci svým blízkým, vyslechnou si příběh o osobní zkušenosti s touto nemocí.

4) Úžasné divadlo fyziky pro Paraple (8. 11., Praha, Centrum Paraple, Ovčárská 471/1B, Praha 10)

Návštěvníky čeká vystoupení plné pokusů, které nadchnou a mohou inspirovat. Pořadatelé slibují zábavnou fyziku, pokusy pro malé i velké, při kterých se lze mnohému přiučit.

5) Matematika v pohybu: (5. 11. 2016, Praha, AVČR)

Název Matematika v pohybu není přesnou definicí výukových postupů, ale pojmem, který zahrnuje veškeré dovednosti týkající se matematicko-logických úvah, na nichž projekt pracuje a přetváří je do praktických pohybově-tanečních aktivit. Metoda vychází z pohybové taneční průpravy s důrazem na přirozený pohybový projev dětí. Matematicko-logické úvahy a řešení jsou převáděny a rozpracovány do rytmických, pohybových a prostorových her a pohybově-taneční podoby. Výuka je vedena zážitkovou formou, která je pro děti tou nejpřirozenější cestou v učení.

6) Knihovna Snů v KNAV (12. 11. 2016, Praha AVČR)

Pátý ročník Knihovny snů své návštěvníky zavede do středověku a pokusí se umožnit jim nahlédnutí do každodenního života šlechticů a králů, ale také obyčejných lidí, rolníků, kramářů nebo měšťanů. Kam chodili na záchod, jak se oblékali, co jedli? Co znamenaly pro středověkého člověka peníze? Jakým způsobem se cestovalo? Jaký trest vás čekal, pokud jste na trhu šidili zákazníky nebo zbili nevěrnou manželku? A byly středověké ženy opravdu jen negramotné ochránkyně rodinného krbu?

7) Nanotechnologie v Olomouci (1.–4. 11., 2016, Univerzita Palackého v Olomouci)

Nabízí prohlídku špičkového vědeckého centra, jehož zájem se soustředí na nanočástice a nanotechnologie. Návštěvníci se seznámí se všemi oblastmi výzkumu pracoviště, které má k dispozici špičkové přístrojové vybavení včetně v tuzemsku nejvýkonnějšího vysokorozlišovacího elektronového mikroskopu. Příchozí zjistí, že nanočástice a nanotechnologie souvisejí s řadou oborů lidské činnosti, v RCPTM se vědci vedle základního výzkumu zabývají jejich případným využitím při ochraně životního prostředí, v medicíně, biotechnologiích či průmyslu. Každý den budou pro návštěvníky připraveny i experimenty.

8) Věda mění svět: (10. 11. 17:–20:00 hod , Kladno)

  • 17:00 přednáška Řížená termojaderná fúze – Ing. Milan Řípa , CSc., Ústav fyziky plazmatu AV ČR
  • 17:30 přednáška Scintilátory (všude) kolem nás – doc. Ing. Martin Nikl, CSc., Fyzikální ústav AV ČR
  • 18:00 Věda na dotek – molekulární kuchyně a další
  • 19:00 přednáška Využití mobilních technologií při léčbě pacientů s diabetem – Ing. Anna Holubová, FBMI ČVUT
  • 19:30 přednáška Jaderná bezpečnost (přednášející bude upřesněn)
  • 20:00 Lightshow – malování světlem – Frances Sander, Dima Berzon
Světelná instalace Horizont událostí na Akademii Věd ČR
Zdroj: AV ČR

9) Bádať jako astrobiolog – to je žiť život v extrémech (8. 11. 2016, 18:00–19:30, Muzeum regionu Valašsko, Zámek Vsetín, Mramorový sál)

Odkud jsme přišli? Jaká je naše budoucnost na Zemi i mimo ni? Jsme ve vesmíru sami? Poprvé od doby, kdy tyto otázky byly položeny, mohou být nyní zodpovězeny. Astrobiologie je multidisciplinární věda zahrnující astronomii, biologii, chemii, geologii a inženýrství. Vědkyně Michaela Musilová vysvětluje, jak se tyto disciplíny používají k pochopení vzniku, vývoje a budoucnosti života ve vesmíru prostřednictvím svých zkušeností v NASA, jako „marsonautka“ a z extrémních expedic.

10) Aerodynamika pro světlo a teplo domovů (iQLANDIA Liberec 1.10.–31.3.)

Zajímá vás, jak pracují turbíny v tepelných elektrárnách? Chcete vědět, jak se vyrábí teplo a elektrická energie pro váš domov? Výstava odpoví na mnoho otázek, které se výroby tepla a elektřiny týkají, a ukáže, co vše je k tomuto procesu potřeba. Návštěvníci zjistí, jak fungují elektrárny a kdo za celou prací stojí.