Archeologové v Peru našli nejméně 800 let starou mumii. Pochází z doby před Inky

Archeologové na nalezišti nedaleko peruánské metropole Lima našli kompletní mumifikované tělo staré nejméně 800 let. Může být staré dokonce až 1200 let, přesné stáří určí datace pomocí uhlíku. Ostatky v každém případě pocházejí z kultury, která zde existovala před vznikem říše Inků v 15. století.

„Hlavním znakem mumie je, že celé tělo bylo svázáno provazy a ruce zakrývaly obličej, což bylo nejspíš součástí místního pohřebního rituálu,“ uvedl Pieter Van Dalen Luna, který pracuje na nalezišti. „Přesnější chronologii poskytne teprve radiokarbonové datování,“ doplnil.

Archeologové mumii nalezli v podzemní prostoře spolu s množstvím keramiky, zbytky zeleniny a kamennými nástroji. Zatím není jasné, jakého byla pohlaví. Průběh odkrývání místa shrnuje video.

Zatím není jasné, k jaké kultuře tato mumie patřila, jisté ale je, že pocházela z doby před rozkvětem říše Inků. V Peru se nacházejí stovky archeologických nalezišť kultur, které se rozvíjely před i po incké říši. Inkové před pět sty lety ovládali část Jižní Ameriky od jižního Ekvádoru a Kolumbie až po střední Chile – jejich kultura se výrazně inspirovala od starších civilizací, proto může analýza mumie prozradit hodně i o kořenech, z nichž vzešli Inkové.

Uctívání předků

Jejich civilizace mumifikovala mnoho svých mrtvých a pohřbívala je s cennými materiály, jako jsou šperky z drahých kovů, jemná keramika a luxusní textilie. Významné mumie mohly být také pravidelně vynášeny z hrobů, aby se účastnily obřadů, při nichž jim zúčastnění nabízeli jídlo, jako by stále byly naživu. Šlo například o svatby, setbu či sklizeň.

Mumie, jež unikly vykradačům hrobů, se ve většině případů díky suchému podnebí v oblasti And skvěle dochovaly a poskytují jedinečný pohled na kulturu, náboženské praktiky a každodenní život Inků.

Mumifikace byla pouze jedním z typů pohřbívání, které Inkové a další kultury v tomto regionu používali. Jednalo se o starobylý andský projev uctívání předků, jenž dokládá hlubokou úctu ke starším generacím a příbuzenské vztahy v rámci komunit.