SPS k tématu Spravedlnost a stav justice

Soudci a státní zástupci všech stupňů a ústavní činitelé jsou povinni se chovat tak, aby nebyly zpochybňovány základy právního státu!

Soudci a státní zástupci všech stupňů a ústavní činitelé jsou povinni se chovat tak, aby nebyly zpochybněny základy právního státu!

Budeme iniciovat úpravu ústavního zákona tak, aby se imunita poslanců a senátorů vztahovala pouze na politické projevy! Budeme navrhovat, aby soudci všech stupňů byli jmenováni na dobu pěti roků a poté museli svůj post obhajovat. Nemá žádnou logiku, že ústavní soudci jsou jmenováni max. na dvě funkční období, a ostatní soudci na celý život! Nezávislost nelze zaměňovat s odpovědností.

Celé soudní jednání na všech stupních musí být maximálně rychlé, ale samozřejmě ne za cenu špatného rozhodnutí, ale naopak, zlepšením a posílením zázemí soudce a přenesením určitých agend. Činnost státních zástupců musí být zpřesněna, aby nedocházelo ke zpochybňování jejich územní působnosti. Zrovna tak musí být vytvořen mechanismus jejich kontroly a odpovědnosti!