SPO k tématu Obrana a bezpečnost

Chceme posílení Armády ČR v součinnosti s Policií ČR a Hasičským záchranným sborem. Musíme se postarat, aby tato země zůstala naše!

Za největší hrozbu pro bezpečnost a stabilitu ČR považuje SPO masovou migraci milionů obyvatel ze zemí, jejichž kultura, náboženství a životní styl jsou s naší kulturou, hodnotami a stylem života zcela neslučitelné.

Pokračující migraci vnímáme jako vážné ohrožení samotné existence naší země a zásadní hrozbu pro bezpečnost, majetek i životy našich občanů.

SPO se zasadí o takový bezpečnostní systém ČR, který zajistí bezpečnost občanů v ulicích, v domácnostech, na pracovištích a volném čase.

Bezpečnostním rizikem je i současný stav Armády ČR. Zkušenost nám ukazuje, že spoléhat se plně jen na pomoc NATO a EU není možné. Dosavadní bezzubá politika EU, spolu s odmítavým přístupem velení NATO k problémům, které přináší masová migrace evropským členům Aliance, nedokázala zajistit ani elementární ochranu hranic Schengenského prostoru, natož migraci zastavit. Paradoxně ačkoliv je česká armáda bojeschopná a je i dobře vycvičená, její přínos obranyschopnosti ČR je mizivý.