ODA k tématu Zemědělství a životní prostředí

Jednoznačně podporujeme domácí produkci potravin. Zvýšení podílu české zemědělské produkce na českém trhu.

Jednoznačně podporujeme domácí produkci potravin. Zvýšení podílu české zemědělské produkce na českém trhu. Podporujeme vývoz českých potravin a také podporujeme regionální potraviny. Za naprosto klíčové považujeme srovnat podmínky pro české zemědělce s podmínkami, které mají ostatní evropští producenti. Na česká pole se musí vrátit obilí, zelenina a na české pastviny skot. Nesmíme dopustit omezování produkce a rozdělování dotací za to, že jsou prázdné chovy vepřů a skotu, že pole leží ladem.

Životní prostředí vnímáme jako rozsáhlý, vzájemně propojený okruh témat, která na sebe navazují. Prosadíme vyšší ochranu přírodních zdrojů vody. Zasadíme se o budování hrází a suchých poldrů k zadržení vody na našem území (zásoba vody pro období sucha a zároveň ochrana před povodněmi). Obnovíme přírodní koryta řek. Podpoříme alternativy k individuální automobilové dopravě. Podpoříme obnovení přirozených stravovacích návyků (lidé by měli upřednostňovat potraviny, které pochází z našeho zeměpisného pásma).