ODA k tématu Obrana a bezpečnost

Hlavní role státu je zabezpečení vnitřní a vnější bezpečnosti. Prosazujeme spravedlnost a bezpečnost pro všechny bez rozdílu

Hlavní role státu je zabezpečení vnitřní a vnější bezpečnosti. Prosazujeme spravedlnost a bezpečnost pro všechny bez rozdílu. Uděláme vše pro navrácení prestiže policii a armádě. Zasadíme se o zavedení branné povinnosti ve formě 3měsíčního kurzu. Podpoříme dobrovolné školení pro občany v první pomoci a zvládání krizových situací, zavedení kurzů první pomoci a zvládání krizových situací na středních školách. Prioritou je i podpora profesionálních i dobrovolných hasičů a investice do lepšího technického vybavení.