Moravané k tématu Zdravotnictví

Zdravotnictví se změnilo v podnikatelský záměr, a občan v něm hraje roli zboží. Bez hrubého zásahu do organizace zdravotnictví bude jen hůř.

Proslýchá se, že bez praktického lékaře je milion občanů ČR. Činnost praktiků nahrazují pohotovosti, kterých je rovněž poskrovnu. Dostupnost zubního lékaře je už dnes privilegium, ke kterému vám nestačí ani plná peněženka. Noviny jsou plné fantastických zpráv o nových technologiích a léčebných postupech. Běžný občan si však často nemá kde potvrdit neschopenku, ani získat recept při banálních nemocech. Zdravotnictví nahrazuje sociální sféru, a staré občany umísťujeme do nemocnic. Tomu všemu ještě dává korunu centralizace zdravotnictví do Prahy, takže máme dokonce kraje bez fakultních či podobně disponovaných krajských nemocnic. Místo bydliště hraje roli v tom, jak a zda vůbec bude pacient vyšetřen či ošetřen. Lidé a dokonce ani právníci si neuvědomují, že se jedná ze strany pojišťoven o pojistný podvod, protože není poskytnuta služba, za kterou bylo zaplaceno. Je nutné navrátit odborné lékaře do nemocnic, zvýšit počet praktiků a zubařů. Pojišťovny musí nést trestní zodpovědnost za kapacitu péče, na kterou dostávají finance. Posílením sociální péče o seniory ulevit nemocnicím.