KDU-ČSL k tématu Zahraniční politika

KDU-ČSL je garantem, že zůstaneme pevnou součástí Evropské unie i NATO. Chceme být aktivní a zodpovědní v Evropě i ve světě

Zárukami svobody, bezpečí a prosperity České republiky jsou euroatlantické instituce a stabilita a mír ve světě. Proto chceme zůstat pevnou součástí EU a NATO a být zodpovědní v Evropě i ve Světě.

Co prosadíme: Aktivní prosazování zájmů ČR v EU. Co nejlepší podmínky pro export a zachování práv českých občanů ve Velké Británii po Brexitu. Nerozšiřování EU mimo křesťanský civilizační okruh – Turecko má být strategickým partnerem, nikoli členem. Aby v období 2021–2027 prioritami evropských fondů byly infrastruktura, věda, výzkum, vzdělávání, inovace, digitalizace a podpora malého a středního podnikání. Odstranění posledních bariér na evropském vnitřním trhu. Posílení spolupráce s USA v oblasti obrany, kybernetické bezpečnosti, vědy a výzkumu. Posílení spolupráce s Německem v oblasti vědy, výzkumu a inovací, Průmyslu 4.0, dopravě a v evropské politice. Prohloubení spolupráce ve V4 a zapojení dalších zemí Střední Evropy. Ekonomickou diplomacii. Ochranu demokracie a lidských práv ve světě.