KČ k tématu Kultura

Přikláníme se k širšímu vymezení pojmu kultura ve smyslu chápání Goethova, tedy zahrnující i kulturu krajiny nebo kulturu chmele či enologii.

Kulturu vnímáme a interpretujeme jako soubor tvůrčích lidských činností, které nás dovnitř spojují a navenek odlišují v obraze doby. Význam kultury, coby jednoho z nosných pilířů tolik potřebné národnostní emancipace, neměl by ve vnímání a chápání občanů a jejich politiků kolísat, proto je nezbytné stále připomínat její nezastupitelnou roli. Duši národa totiž můžeme vidět právě v ní, v kultuře.
V souladu s Goethovým pojetím, zahrnujícím i kulturu krajiny nebo kulturu chmele či enologii, je naší povinností chránit dědictví našich předků, kteří po mnoho staletí, v souladu s přírodními podmínkami, kultivovali naši zemi a dali tak vzniknout kulturnímu prostředí s vesnicemi a městy, hrady a zámky, kostely a kláštery, se sítí historických i moderních komunikací. Toto dědictví předků chceme nejen chránit, ale i citlivě spravovat i rozvíjet pro další generace.
V době úporných snah o politickou a ekonomickou globalizaci světa se zdravá kultura a přístup k ní projeví jako zdroj nového sebevědomí a chápání historických konotací, které utvořily celé evropské regiony do současných jejich podob a vetknuly jim jejich tolik charakteristické rysy.