DV 2016 k tématu Průmysl a obchod

Obnovit prestiž českého průmyslu v ČR i ve světě a být „mozkem“ Evropy. Podpora českých inovací, výzkumu a vývoje

Česky průmysl musíme podporovat, díky geopolitické situaci ve světě české podniky ztrácí svoji konkurenceschopnost. Tradiční trhy pro český průmysl pomalu mizí. Paralyzování podpořeného exportního financování a pojištění ze strany státu. Restart podpory českého průmyslu v českých rukách, zaměstnávající české zaměstnance, vyrábějící české výrobky. České know-how, inovace, výzkum a vývoj jsou jedinečné a poptávané ve světě. ČR nikoli jako montovna zahraničních globálních firem, ale jako výrobce zboží a služeb s vysokou přidanou hodnotou s adekvátním vysokým ohodnocením zaměstnanců. Poskytování bezúročných půjček na Start-upy jako líheň inovací a impulsu pro mladé a vzdělané lidi. Chceme obnovit prestiž českého průmyslu jak u nás doma, tak v zahraničí. Veřejné zakázky zadávat prioritně českým firmám transparentním systémem a striktní kontrolou výdajů. Zabránit vyvádění zisku firem do zahraničí prostřednictvím rozumné výše zdanění v ČR.