DV 2016 k tématu Místní rozvoj a dotace z EU

Chceme prosadit meziregionální solidaritu a spravedlivé přerozdělování dotací z EU. Dotace by neměly deformovat tržní prostředí v ČR

Nerovnoměrné přerozdělování prostředků ze státního rozpočtu prohlubuje rozdíly mezi jednotlivými regiony. Je potřeba podporovat rozvoj všech regionů. Součástí rozvoje regionů je i posílení jejich samosprávných funkcí. Současné administrativně-správní rozdělení republiky není optimální. Na základě detailních analýz a odborných diskusí případně navrhnout efektivnější územně-správní uspořádání.

Dotace z EU jsou přerozdělovány nespravedlivě a nerovnoměrně. Vyplácení dotací představuje obrovskou byrokratickou zátěž. Velkou část těchto prostředků pohltí byrokratický aparát. Systém přerozdělování je velmi neprůhledný a vytváří vysoce korupční prostředí. EU dotace se nerodí v Bruselu, nýbrž to jsou prostředky, které posílají členské země. Omezit odvod ze státního rozpočtu do rozpočtu EU. Dotace velmi často vedou k deformaci struktury zemědělské výroby a brání optimálnímu využití přírodních zdrojů (zemědělské půdy).