30 zpět: Jste vyslanci naší demokratické společnosti, jsem na vás hrdý

Jste vyslanci naší demokratické společnosti, jsem na vás hrdý (zdroj: Archiv ČT)

Do vypršení ultimáta Rady bezpečnosti OSN vůči Iráku zbývalo jen několik hodin. Prezident Václav Havel zaslal prostřednictvím armádní radiotechniky pozdrav příslušníkům československé protichemické jednotky v Saudské Arábii, v němž zdůraznil nedělitelnost svobody a potřebu hájit právo na sebeurčení proti tyranii totalitní moci.Vraťte se každý den na chvíli o 30 let zpět a podívejte se, jaké okamžiky přinesl rok 1991.