V Moravském krasu zbyly kvůli kůrovci už jen tři památné jehličnany. Listnáčů naopak přibývá

V Moravském krasu nedávno kůrovci podlehl památný smrk u Habrůvky. V Chráněné krajinné oblasti tak zbyly už jen tři živé takto označené chráněné jehličnany. Památných stromů jsou v krasu desítky, jde ale o listnáče, jehličnaté jsou výjimkou.

Památný smrk u Habrůvky je nedaleko křižovatky lesních cest Kočárová a K Hlinkovým dolům. Je asi dvě stě let starý,  čtyřicet dva metrů vysoký, nad zemí má obvod kmene přes tři metry. „Už je téměř bez jehličí,“ popsal Dominik Franc ze správy chráněné krajinné oblasti.

Kolem smrku byly pokáceny mladší stromy napadené kůrovcem a brouk zřejmě stojí i za uschnutím tohoto smrku.

Vzhledem k tomu, že jde o památný strom, pokácet se nemůže. „Strom je chráněný v jakémkoliv stavu, i když je třeba mrtvý. Aby se mohl pokácet, je nutné nejdřív zrušit jeho ochranu,“ uvedl Franc.

O zrušení ochrany by měl požádat vlastník stromu, v tomto případě Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny. O zrušení ochrany se rozhoduje ve správním řízení. „Správa CHKO se dohodla se Školním lesním podnikem Křtiny na tom, že strom tady zůstane do doby, než začne ohrožovat bezpečnost návštěvníků lesa. Je to dáno i tím, že u stromu se nachází i meditační místo krasového poustevníka,“ řekl Dominik Franc.

Zbyl už jen smrk u Výpustku

V Moravském krasu už jsou jen tři živé památné jehličnany, borovice u Pekla u Suchdolu, modřín Troják u Habrůvky a smrk u jeskyně Výpustek. Ochranáři doufají, že smrk u Výpustku nepostihne stejný osud, jako ten u Habrůvky.

Na území Jihomoravského kraje je aktuálně víc než čtrnáct set památných stromů, jehličnaté z nich tvoří zhruba jedno procento. Přestože jehličnany mizí, seznam památných stromů se v posledních letech rozrůstá. Celkem by jich teď lidé v Česku napočítali přes dvacet šest tisíc. Dominují listnaté, nedávno se mezi ně zařadil například Jírovec maďal v Rosicích na Brněnsku přezdívaný „Strážná paní“. Vjezd do města hlídá asi 170 let.

  • Za památný strom mohou být vyhlášeny dřeviny, které vynikají svým vzrůstem, věkem nebo jsou významné krajinné dominanty. Mohou jimi být také cenné dřeviny nebo stromy, které připomínají dějinné události.
  • Vyhlášené památné stromy jsou v terénu označeny malým státním znakem, který je ukotvený u stromu.
  • Návrh na památný strom může podat kdokoliv na příslušný orgán ochrany přírody.
  • Stromy, které byly rozhodnutím příslušného orgánu ochrany přírody vyhlášeny jako památné, jsou zaevidovány v ústředním seznamu památných stromů, který vede AOPK ČR Praha.