Rozkvetlé orchideje vábí turisty do Bílých Karpat, ochránci přírody nabízejí doprovod

Louky Bílých Karpat lákají návštěvníky na kvetoucí orchideje, Český svaz ochránců přírody (ČSOP) ale žádá turisty o opatrnost. Řada vzácných druhů je i kvůli zásahům člověka ohrožená, některé vymizely úplně. Aby ČSOP upozornil na potřebu větší ochrany těchto přírodních klenotů, vyhlásil letošek rokem orchidejí.

Bílé Karpaty patří k lokalitám, které jsou v České republice na výskyt orchidejí nejbohatší – zejména díky příznivým přírodním podmínkám a dlouhodobé činnosti člověka.

„Na loukách, pastvinách a sadech můžeme nalézt více než dvacet druhů orchidejí. Jejich dlouhodobý výskyt je na většině lokalit podmíněn pravidelným kosením, některým druhům prospívá i extenzívní pastva. Několik dalších druhů je zase vázáno na prameniště a mokřady, také oni potřebují pravidelné kosení a odvoz sena. Řadu druhů však najdeme i v lesích,“ vysvětlila předsedkyně Českého svazu ochránců přírody Bílé Karpaty Ivana Jongepierová.

Za rozkvetlou nádherou proto na jaře míří množství lidí. Někdy si ale podle ochránců přírody návštěvníci z orchidejové louky odnesou víc než jen pěknou fotku a rostliny poškozují vyrýváním. Jongepierová přitom upozorňuje, že doma nebo na zahrádce tyto rostliny nevydrží, protože nemají půdu a houby, které potřebují.

„V současnosti je asi nejohroženějším druhem v Bílých Karpatech střevíčník, a to kvůli tomu, že byl v posledních letech téměř zničen vyrytím. Další je například sklenobýl bezlistý, který zde rozkvétá na jediné lokalitě jednou za zhruba deset let.  Několik dalších druhů zde má například jediný tořič čmelákovitý. Nejbohatší výskyt v Česku má v této oblasti rudohlávek jehlancovitý,“ popsala Jongepierová.

Prim prstnatců

Podle koordinátora odborných programů ČSOP Jana Moravce jsou nejvzácnějšími orchidejemi v Česku prstnatec český a prstnatec karpatský.  Za velmi ohroženou orchidej pak považuje vstavače kukačku. Ten patřil v minulosti k našim nejběžnějším orchidejím, dnes je ale řazen mezi kriticky ohrožené.

V Bílých Karpatech se v minulosti vyskytovaly i takové orchideje, které už dnes lidé nenajdou, jako toříček jednohlízný, pětiprstka vonná a vstavač štěničný. Především kvůli zásahům socialistického zemědělství ale zcela vymizely. Orchideje jsou totiž velmi citlivé na změny v hospodářské krajině, protože jsou závislé na konkrétních druzích opylovačů nebo hub. Ohrožení míst, ve kterých se vyskytují, může být pro orchideje likvidační.

Rok orchidejí

Kromě Bílých Karpat jsou podle Moravce dalšími zajímavými lokalitami třeba Ždánický les na Moravě nebo Džbán, Podbezdězí v Čechách, Radouň na Litoměřicku nebo mokřad u Bělé na Prostějovsku.

Aby Český svaz ochránců přírody upozornil na potřebu vyšší ochrany těchto rostlin, vyhlásil rok 2020 Rokem orchidejí. V rámci informační kampaně chystá ČSOP sérii exkurzí do lokalit, ve kterých vzácné rostliny kvetou, ale třeba i různé soutěže.

Na výpravu za orchidejemi v doprovodu ochránců přírody se můžou zájemci vydat například už tuto sobotu 16. května. A to do Národní přírodní rezervace Zahrady pod Hájem u Velké nad Veličkou. Tam se také bude konat další exkurze v sobotu 23. května. Další termíny plánovaných procházek najdou lidé na stránkách ČSOP.