Při smogu bude smět vyjet vždy jen polovina aut, plánuje Praha

Při smogu nebude smět polovina aut vyjet, plánuje Praha (zdroj: ČT24)

Po vyhlášení smogové situace by v Praze mohla jezdit jen auta se sudým, nebo lichým číslem registrační značky. Opatření známé z některých světových velkoměst doporučila metropoli jako nejpřínosnější studie Českého hydrometeorologického ústavu.

„Jako smysluplné varianty z hlediska dopadů na životní prostředí se ukázala varianta sudá/lichá a potom zákaz nákladních automobilů nad 6 tun,“ uvádí Ondřej Vlček z úseku ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ.

Právě varianta sudá/lichá už funguje třeba v Paříži. Do ulic vyráží v sudé dny jen auta se sudým číslem poznávací značky, v liché dny je naopak s lichým.

Dosavadní pražské „řešení“ smogu – tedy třeba výzva k využívání MHD – totiž nestačí. „Jedná se o snížení počtu aut v řádu jednotek procent a to se skutečně na kvalitě ovzduší nepromítne,“ vysvětluje Vlček.

V Paříži mohou v době smogu vyjet jen auta s lichou, nebo sudou značkou. Dodržování kontroluje policie (17. 3. 2014)
Zdroj: ČTK/AP

Praha v minulosti reagovala na smog i omezením výroby v některých podnicích – provoz upravovala třeba cementárna v Radotíně. Největším zdrojem smogu v Praze jsou ale právě auta. Ještě letos tak chce magistrát vypracovat regulační plán. Podle něj by se prozatím sudý a lichý systém dotknul nákladních aut nad 6 tun.

„V polovině října by tento návrh měla znovu projednat expertní skupina a poté by mělo dojít k připomínkovému řízení například městských částí,“ upřesňuje mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

Kromě režimu sudá/lichá a zákazu vjezdu nákladních aut se studie zabývala i dalšími variantami, které by mohly snížit množství polétavého prachu a oxidu dusičitého.

„Výsledky modelového hodnocení variantních řešení ukázaly, že varianty MHD zdarma a zákaz parkování nerezidentů v zónách placeného stání mají pouze zanedbatelný dopad,“ uvedla radní pro životní prostředí a infrastrukturu Jana Plamínková (STAN/Trojkoalice).

Pravidla chce město vydat do zimy

Poslední platný regulační řád, který měla Praha v roce 2012, řešil především právě problém se zplodinami z výfukových plynů. V současné době však trápí Prahu zejména prachové částice označované jako PM10.

Nová pravidla chtějí úředníci z magistrátu stihnout vydat ještě tuto zimu. Právě během chladných měsíců riziko znečištění ovzduší stoupá, třeba i kvůli právě začínající topné sezoně. Za poslední zimu meteorologové vyhlásili stav smogové situace v Praze třikrát.

Smogová situace se vyhlašuje, pokud alespoň na polovině měřicích stanic překročil výskyt škodlivin dvanáctihodinový průměr hodnotu 100 mikrogramů na metr krychlový a ve výhledu na 24 hodin se nepředpokládá jeho pokles.