Nové využití pro železnorudskou celnici

Klatovy - Opuštěná celnice v Železné Rudě se změní v Česko-bavorské informační centrum. Město už má zpracovaný projekt a žádá o dotace z přeshraničního programu Cíl 3. Na přestavbu by mělo stačit osm milionů korun. Velký objekt má atraktivní polohu přímo na hranici. Proto projekt zahrnuje i vybudování obecních nájemních bytů.

Bývalou celnici v účetní hodnotě šedesáti milionů korun získalo město bezúplatným převodem před rokem a půl. O zřízení česko-bavorského centra se mluvilo už tehdy a vedení města se této myšlenky drží i přesto, že o pronájem celé budovy projevilo zájem několik soukromých subjektů. „Ta budova je rozsáhlá, je přímo u komunikace první třídy, je přímo na hranicích, takže její komerční význam je velký,“ shrnuje starosta Železné Rudy Michal Šnebergr. 

Na přestavbu bývalé celnice si město nechalo vypracovat studii, podle které větší část přízemí vyplní informační centrum s veškerým zázemím a dostatečným prostorem pro výstavy a drobné kulturní akce. „Mohly by se tady soustředit aktivity přeshraničních sdružení, které by tu mohly plánovat své akce, projekty a částečně realizovat některé své věci, například výstavy. Mohly by se tady prezentovat i šumavské výrobky, výrobky z Bavorského lesa,“ vypočítává místopředseda kulturního sdružení „Přes hranici“ Ivan Falt. „Už jenom ta poloha přesně na hranicích předurčuje tuto budovu k tomu, aby tu vzniklo nějaké česko-bavorské centrum. Železná Ruda má v tomto záměru naši plnou podporu,“ dodává starosta obce Zwiesel Franz Xaver Steininger.  

Reportáž Jana Dvořáka (zdroj: ČT24)

Česko-německé informační centrum zaplní jen část přízemí budovy. Zbytek bude využitý jinak. „Vznikne tady i restaurační provoz a vzniknou tady také obecní nájemní byty,“ uzavírá Michal Šnebergr. 

Pokud bude Železná Ruda při žádání o dotaci úspěšná, vznikne Česko-bavorské informační centrum na hranicích ještě do konce letošního roku.