Ostravský soud zamítl dvě žaloby požadující obnovení běžné výuky

Dvě správní žaloby studentů zamítl Krajský soud v Ostravě. Po svých základních školách požadovali obnovit denní formu vzdělávání. Podle soudu školy nevystupují v postavení správního orgánu a nemohou tak o obnovení výuky samostatně rozhodovat. Soud se zároveň odmítl zabývat možnou protiústavností vyhlášení nouzového stavu, uvedl, že jej není oprávněn řešit. Ostravský krajský soud tak rozhodl opačným způsobem než Městský soud v Praze.

„Obě správní žaloby byly odmítnuty pro nedostatek pravomoci soudu. Škola, respektive její ředitel v tomto případě nejsou oprávněny žádným způsobem rozhodovat, to jest vydávat správní rozhodnutí,“ uvedl místopředseda krajského soudu Igor Krajdl.

„Jsou pouze adresátem obecně závazné právní normy, kterou jsou povinny dodržovat, žádné jejich samostatné rozhodování není přípustné. Školy tak v tomto případě nejsou správními orgány a správní soud tak o takto konstruované žalobě vůbec nemůže rozhodovat,“ sdělil Krajdl.

Místopředseda soudu zároveň nechtěl blíže komentovat, kdo správní žaloby podal, ani na jaké školy přesně žaloby mířily. „V našem případě šlo o základní školy,“ upřesnil Krajdl. Podle něj lze situaci srovnat s tím, jako by se někdo soudně domáhal nerespektování zákonného školního roku od 1. září do 30. června. „Ale žádal by soud, aby škole nařídil, že má vyučovat od 17. září do 16. července,“ uvedl místopředseda. V takovém případě také ředitel školy nerozhoduje o trvání konkrétního školního roku, je vymezený ministerstvem.

Ústavností nařízení se soud nezabýval

Ostravský krajský soud se zároveň nezabýval ani možnou protiústavností aktuálně vyhlášeného nouzového stavu, kvůli kterému v úterý nařídil Městský soud v Praze obnovit denní formu vzdělávání na pražském gymnáziu Na Zatlance. „Protiústavností vyhlášení nouzového stavu se soud nezabýval, neboť dospěl k závěru, že tento typ sporu vůbec není oprávněn řešit,“ řekl Krajdl.

Právě pražský městský soud tento týden vyhověl správní žalobě studenta prvního ročníku pražského gymnázia. Podle městského soudu je aktuálně vyhlášený nouzový stav v rozporu s vůlí sněmovny.

„Pokračování nouzového stavu od 15. 2. 2021 odporuje ústavnímu pořádku,“ uvedl soud výslovně v rozhodnutí. Krizové opatření zakazující denní formu vzdělávání kvůli epidemii koronaviru je tak podle něj neplatné, protože vychází z takto vyhlášeného nouzového stavu. Soud škole zároveň zakázal využívat distanční výuku.

Pražské gymnázium Na Zatlance nicméně s pravomocným rozhodnutím nesouhlasí a podalo proti verdiktu kasační stížnost. Případ tak ještě posoudí Nejvyšší správní soud.