Kdo usiluje o hlasy voličů v Jihočeském kraji? Anketa s lídry, kteří se nedostali do debaty ČT

Česká televize zahájila předvolební vysílání. V pondělí se v něm detailně věnuje Jihočeskému kraji. Kromě večerní předvolební debaty s lídry devíti kandidátek s největším volebním potenciálem ČT představí také odpovědi dalších kandidujících stran, hnutí a koalic na základní otázky fungování jejich kraje.

VIZE – národní socialisté

Odpovídá lídr kandidátky Ivan Fabián.

Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo? 

V Jihočeském kraji se povedlo postavit nějakých 40 až 50 kilometrů dálnic. Vybudovala se relativně kvalitní síť nemocnic, což je třeba v jiných krajích problém. Myslím, že se vcelku povedlo vyřešit infrastrukturu z pohledu dostupného shánění pozemků v rámci jednotlivých regionů a měst. 

Co se podle vás za poslední čtyři roky nepovedlo? 

Nepovedla se ochrana půdního fondu, hlavně kvůli nové výstavbě. Kolikrát řada hektarů padla vniveč kvůli zbytečným developerským projektům, které mohly stát někde úplně jinde. Nepovedlo se stavět byty tak, aby na ně mladí lidé dosáhli. Co se týče ceny bytů, tak máme vůbec nejdražší bydlení v Evropě na průměrný roční příjem. Byt stojí průměrně 14 ročních příjmů, takže ty mladé rodiny musí šetřit takřka celý život.  

Jaké jsou vaše tři priority? 

Máme zájem stavět laciněji, což znamená bez developerů a s firmami, které nejsou tak komerčně zatížené, a se zisky, které plynou do zahraničí. Dále je to ochrana zemědělské půdy s jejím kvalitním zacházením. Chceme podporovat biozemědělství a biofarmáře výstavbou krytých tržnic v každém větším městě. 

Lídr kandidátky - VIZE - národní socialisté - Ivan Fabián (zdroj: ČT24)

Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT

Odpovídá lídryně kandidátky Libuše Eva Hulcová.

Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo? 

Úspěchem je to, že se dokážeme dopravit z Českých Budějovic po dálnici do Středočeského kraje. Ze světa zvířat bych chtěla zmínit zbudování kočičího útulku ve městě České Budějovice. Je sice skrovný, ale určitě je to dobrý počin. 

Co se podle vás za poslední čtyři roky nepovedlo?

Vůbec se nepovedl nápad postavit za miliardu letiště a nenajít pro něj uplatnění. Zase se vrátím ke zvířatům, neboť v drtivé většině jihočeských měst a obcí se nedaří dodržovat zákon který praví, že obec je povinna postarat se o toulavé zvíře zájmového chovu, tedy o psa nebo kočku. Takže když najdete v lese koťata a obrátíte se na starostu obce nebo na strážníka městské policie ve městě, tak se vás budou snažit zbavit. Nejen že obce odrazují nálezce zvířat, ale také nechtějí komunikovat, a ani řešit ten problém se spolky nebo s dobrovolníky.

Jaké jsou vaše priority?  

Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT je taková atypická strana. Naše hlavní priority nejsou ty lidské, ale je to ochrana práv zvířat, ochrana přírody, krajiny, ovzduší a životního prostředí. Domníváme se, že tyto prvky jsou spojeny s člověkem a jsou důležité pro jeho existenci. Na úrovni kraje máme priority, jako třeba podporovat obce ke zřízení útulků pro toulavá zvířata zájmového chovu. Chceme iniciovat vzdělávací programy pro obce, aby se lépe orientovaly v zákonech upravujících ochranu zvířat, dodržovaly je, a efektivně tyto znalosti předávaly svým občanům. 

Lídr kandidátky - Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT- Libuše Eva Hulcová (zdroj: ČT24)

Trikolóra hnutí občanů

Odpovídá lídryně kandidátky Ivana Kerlesová.

Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo? 

Jihočeskému kraji se určitě povedlo investovat do zdravotnictví. Jihočeské nemocnice jsou dnes bezvadně modernizované. Povedlo se také investovat do rekonstrukce silnic druhé a třetí třídy. Dále se povedlo velmi dobře investovat do sociální oblasti, tedy do domovů pro seniory. 

Co se podle vás za poslední čtyři roky nepovedlo?

Ono to trochu souvisí s mými předchozími odpověďmi. Nepovedlo se například to, že i přes velké investice do zdravotnictví nedokáže Jihočeský kraj zajistit dětskou pohotovost. Proč nedá sedm milionů korun, které dříve dával jako odměny manažerů společnosti Jihočeské nemocnice, lékařům za jejich služby? Další nepovedenou věcí je letiště. Tam je proinvestována miliarda a nelétá se z něj. Dále se nepovedly kotlíkové dotace, což byl dotační program na nová topná zařízení a kotle, který byl rozebrán takzvanými roboty. Pokud se toto děje v dotačním programu, tak co se asi děje s našimi daty v počítačové síti, například v nemocnicích, ve školách nebo v domovech pro seniory? 

Jaké jsou vaše priority?

Chceme vybudovat akvapark, který tady chybí. Jihočeský kraj chce hledat pozemek a investora, který by to zafinancoval. Chceme postavit skleníky u Jaderné elektrárny Temelín, které budou vytápěny z jejího odpadního tepla a bude se tam celoročně pěstovat plodová zelenina. Dále chceme podpořit seniory, ať už ty aktivní, nebo ty s potřebou domácí hospicové péče. Aktivní senioři by například měli mít informace o tom, jak se chovat v době koronavirové krize. To se nedělo a je to potřeba změnit. 

Lídr kandidátky - Trikolóra hnutí občanů - Ivana Kerlesová (zdroj: ČT24)

Dělnická strana sociální spravedlnosti

Odpovídá třetí na kandidátní listině Lucie Kučerová.

Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo? 

Povedlo se získat do správy Letiště České Budějovice, to bereme jako velký úspěch. Jihočeským nemocnicím se povedlo dostat mnohá ocenění, což bereme v této nelehké době jako opravdu velké plus. 

Co se podle vás za poslední čtyři roky nepovedlo?

Nepovedlo se zvýšit zájem o absolvování odborných učilišť. Zájem o tato řemesla stoupá a roste a jen středoškoláci a vysokoškoláci tuto zemi neuživí. 

Jaké jsou vaše priority?

Naše hlavní priority jsou obchvat Českého Krumlova, nové byty pro mladé rodiny a zvýšení platů zdravotníkům, především zdravotním sestrám. 

Třetí na kandidátní listině - Dělnická strana sociální spravedlnosti - Lucie Kučerová (zdroj: ČT24)

Změna 2020

Odpovídá lídr kandidátky Stanislav Mrvka.

Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo? 

Program obnovy venkova byl nejvyšší v rámci celé republiky a zejména první dva roky tohoto volebního období to hrozně pomohlo v rozvoji obcí. 

Co se podle vás za poslední čtyři roky nepovedlo?  

Nepovedlo se rozlétat letiště. Bylo to zejména tím, že poslední dva roky nebyl takový tah na branku a myslím si, že to je škoda. 

Jaké jsou vaše priority? 

Je to oblast bezpečnosti obecně a není tím myšlený jen nějaký koronavirus. Je to hlavně oblast dopravní, ekonomická, prostě pomáhat lidem tam, kde je to potřeba. V oblasti zdravotnictví se chceme samozřejmě zaměřit zejména na snížení čekacích lhůt, více preventivních prohlídek a přístup lidí z venkova k jednotlivým zdravotnickým specialistům. Dál v oblasti dopravy se chceme zaměřit na bezpečnost na krajských komunikacích a dopravní obslužnost v těch menších regionech. V neposlední řadě je to zavedení integrovaného dopravního systému. 

Lídr kandidátky - Změna 2020 - Stanislav Mrvka (zdroj: ČT24)

Komunistická strana Čech a Moravy

Odpovídá lídr kandidátky Radek Nejezchleb.

Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo? 

Toto je otázka víceméně na koalici, která čtyři roky vede náš kraj. Sám si myslím, že to není vcelku povedené období, protože ta situace ve vedení kraje nebyla stabilní. 

Co se podle vás za poslední čtyři roky nepovedlo? 

Samozřejmě je toho více. Mohl bych jmenovat v první řadě třeba otázku D3, protože to máme všechny strany už několik let ve volebním programu. Dálnice D3 není hotová a je potřeba, aby se všech 21 poslanců za Jihočeský kraj včetně vedení kraje semklo, aby se konečně ta dálnice mohla doplazit na hranice. 

Jaké jsou vaše priority?

Priorit máme samozřejmě více, ale podle mě tou nejdůležitější pro lidi je v našem kraji ta, že s příchodem hospodářské krize se bude škrtat nejen ve státním rozpočtu, ale i v rozpočtu kraje. Naším úkolem je tedy zajistit co nejmenší dopad krize na kvalitu života občanů v našem kraji. Dále je to zajistit funkční dopravní integrovaný systém, zajistit školy a školství, kde je velký problém připravit novou generaci. Je potřeba se orientovat na technická a řemeslná povolání, protože to zajistí zaměstnanost a prosperitu živností a firem v kraji. V neposlední řadě je to zajištění fungujícího venkova i se školstvím v okrajových částech kraje. 

Lídr kandidátky - Komunistická strana Čech a Moravy - Radek Nejezchleb (zdroj: ČT24)

ROZUMNÍ – Petr Hannig – za spravedlnost a životní jistoty

Odpovídá lídryně kandidáty Marie Paukejová.

Co se podle vás za poslední čtyři roky povedlo? 

Podle mého názoru se v našem kraji povedla rekonstrukce Jihočeského muzea a některých dalších regionálních muzeí a kultury. Dále se zrekonstruovaly i některé silnice.

Co se podle vás za poslední čtyři roky nepovedlo? 

Nepovedlo se českobudějovické letiště. Byla to akciová společnost, 50 procent měl kraj, 50 procent město, které z toho ale letos vystoupilo. Dohromady, jak já jim to sčítám už od roku 2005, tam utratili 3,5 miliardy. 

Jaké jsou vaše priority?

Zaprvé je to konečně výstavba hospice v Českých Budějovicích, protože je tu velice nutný. Další prioritou, protože kraj má zákonodárnou iniciativu, je zrušení soukromých exekutorů a samozřejmě otázka bydlení v Jihočeském kraji jako taková. 

Lídr kandidátky - ROZUMNÍ - Petr Hannig - za spravedlnost a životní jistoty - Marie Paukejová (zdroj: ČT24)

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

Odpovídá lídr kandidátky Vladimír Prinke.

Co se za poslední čtyři roky povedlo?

Podařilo se zvýšit úroveň nemocnic. Krajské nemocnice jsou na velmi dobré úrovni, mají dobrý rozsah poskytované péče a zejména speciální péče. 

Co se naopak nepovedlo?

V oblasti zdravotnické je to především špatná dostupnost zdravotnické péče na venkově. Zejména specialní péče, gynekologie, zubařství a podobně. Dále je to nedostavěná dálnice D3 a kromě ní i městské obchvaty. 

Jaké jsou vaše tři priority, se kterými kandidujete?

My máme program na deset hlavních bodů. Z toho bych výjmul tři. Především v sociální oblasti chceme dosáhnout zvýšení sítě a kapacit domovů pro seniory, chceme odstranit ostudu 21. století – to je bezdomovectví. Kromě toho chceme podporovat rodiny s dětmi. Zejména mezigenerační soužití. Ve druhém bodě, který se týká hospodářské oblasti, bychom chtěli dosáhnout dokonalé koexistence průmyslové a zemědělské výroby. Zejména ve vztahu k ochraně životního prostředí, kvalitě vody a navrátit život do rybníků, řek a potoků. V té poslední oblasti se chceme zaměřit na vzdělávání. To je základním problémem. Chceme dosáhnout zvýšení úrovně školství, zvýšení autority učitelů, zvýšení nároků na studium. Kromě toho chceme dosáhnout zdokonalení učňovského školství. Dosáhnout ve výuce úctě k práci a k řemeslům. A dosáhnout toho, aby tato celková oblast byla celkově daleko vážněji posuzována.

Lídr kandidátky - ALIANCE NÁRODNÍCH SIL - Vladimír Prinke (zdroj: ČT24)

Strana zelených

Odpovídá lídr kandidátky Matouš Šimek.

Co se za poslední čtyři roky podařilo?

Kraji se povedlo to, že nemocnice u nás v Jihočeském kraji jsou jedny z nejlepších. A také je potřeba uznat, že kraj se systematicky věnuje podpoře cestovního ruchu. Ne všechny projekty, které podporuje, se nám líbí. Ale je pravda, že na tomto poli je poměrně aktivní. 

Co se za poslední čtyři roky nepovedlo?

Kraj zaspal s opatřeními na zadržení vody v krajině, což je dost potřeba. Také pokrok v oblasti integrace dopravy a v dopravní obslužnosti různých zapadlých míst v Jihočeském kraji – to je stále stejně špatné. A také se nám nelíbí, že na poli odpadového hospodářství kraj nepříchází s novými nápady. Jenom s velkou spalovnou a podobně. Také se nám nelíbí, že nespolupracuje se současnou správou Národního parku Šumava, která je velmi profesionální a racionální a kraj jí spíš hází klacky pod nohy. 

Jaké jsou vaše tři hlavní priority?

Je to právě podpora opatření pro zadržení vody v krajině. Aby se méně projevovaly účinky sucha a povodní. Chceme na to zřídit fond. Peníze a prostředky by v něm byly díky tomu, že by se ustoupilo od některých megalomanských projektů typu letiště, další lyžařské areály, zesplavňování Vltavy a podobně. Dále chceme právě podpořit nové způsoby v dopravě. Aby kraj byl koordinátorem v těchto věcěch. A také cheme podporovat školy. Aby nebyly rušeny, ale aby byly rozvíjeny, a to moderním způsobem.

Lídr kandidátky - Strana zelených - Matouš Šimek (zdroj: ČT24)

Svobodní

Odpovídá lídr kandidátky Libor Vondráček.

Co se za poslední čtyři roky povedlo?

Nám se povedlo v posledních dvou letech v zastupitelstvu v Jindřichově Hradci, když jsme tam šli z druhého místa ve volbách, zastavit bujení, alespoň částečně, obchodu s chudobou. Také zabránit plošnému kácení s parkem, a také se nám obecně podařilo více komunikovat s lidmi o důležitých věcech. A tak bychom chtěli postupovat jak v kraji, tak i v Senátu. A protože bývalé radnici to příliš nešlo, tak jsme se zasadili o to, že proběhla sametová defenestrace a ukončili jsme některé vlivové hrátky a zákulisní boje. 

Co se podle vás naopak nepovedlo?

Nepovedlo se z kraje udělat místo, kde se měří všem všude stejným metrem a rozdělují se peníze férově. Což dosvědčuje i debata o krajském rozpočtu v roce 2020, kde doslova zaznělo: „Ty… , tam pro Hradec vůbec nic není.“ A hejtmanka říká: „Teď není ideální prostor pro Hradec.“ Celý záznam můžete vidět na našem webu. 

Jaké jsou vaše tři priority?

My bychom nejraději rozdělovali, nebo spíše nebrali peníze lidem, a nechali je v domácnostech. Nicméně to kraj udělat nemůže. Ale může je přiblížit alespoň do obcí a měst. Takže se chceme zaprvé zasadit o férové rozdělování peněz bez doprošování, bez papírování a bez dotační džungle. Zadruhé se chceme zasadit o to, aby se kraj věnoval tomu, čemu se nemůže věnovat nikdo jiný, neřešil různé nesmysly a věnoval se silnicím, nemocnicím a také školám. A zatřetí bychom rádi apelovali na lepší práci se stromy a s krajinou, protože díky biologovi Honzovi Pokornému víme, že stromy jsou schopné ovlivnit místní klima více, než boj proti automobilům a spalování CO2. To znamená, že cheme tak postupovat i v rámci Šumavy a neplýtvat papírem na úřadě. 

Lídr kandidátky - Svobodní - Libor Vondráček (zdroj: ČT24)

Volte Pravý Blok

 Členové strany včetně lídra se odmítli vyjádřit.

Moravské zemské hnutí

Členové strany včetně lídra se odmítli vyjádřit.