Wannieck Gallery stále v ohrožení

Brno - Na ploše více jak 3 000 m, kterou nabízí rekonstruovaná tovární hala Strojírny Vaňkovka z konce 19. století v Brně, vznikla v roce 2006 galerie, která má k dispozici nejenom hlavní prostor bývalé továrny, ale i dvě menší uzavřené galerie, které jsou využívány pro speciální výstavní projekty. Nájemcem těchto špičkových prostor je Wannieck Gallery Brno, non-profit galerie současného umění. Je zaměřena především na představování současné české i světové malby a objektu. Ovšem dne 18. února 2013 vypověděla brněnská společnost Jižní centrum Brno, a. s. provozovateli galerie současného umění Wannieck Gallery nájemní smlouvu.

„Důvodem výpovědi bylo nezaplacení nájemného i přes několik upomínek. Galerie svůj dluh následující den po doručení výpovědi doplatila a zažádala o zrušení výpovědi. Společnost Jižní centrum, a. s., jehož jediným akcionářem je město Brno, na svém zasedání, které proběhlo 21. února 2013, však žádost na zrušení výpovědi zamítlo. Na vystěhování celého depozitáře dostala galerie jen pár dní – vyklidit prostory má totiž do 10. března 2013,“ uvádějí zástupci Wannieck Gallery.

Výše nájemného je bezmála 150 000 Kč měsíčně. Město přitom na chod galerie nic nepřispívá. Výpověď nájemní smlouvy znamená likvidaci významné galerie, která funguje od roku 2006 a která svou činností prezentovala české a zahraniční výtvarné umění na vysoké úrovni. Provozovatelé Wannieck Gallery dělají v současné chvíli vše pro to, aby byl tento unikátní projekt v Brně zachován. Vedle činnosti výstavní a sběratelské působí galerie rovněž velmi aktivně v oblasti publikační a vydavatelské.

Donátor největší brněnské galerie současného umění Miroslav Lekeš chce udělat maximum pro to, aby Wannieck Gallery mohla zůstat v současných prostorách. Podle něj se galerie nezpozdila s platbami kvůli finanční tísni, ale proto, že dala přednost jiným platbám před nájmem. Po schůzce s městskou společností Jižní centrum Brno, která dala galerii výpověď ze svých prostor, není stále nic jasné.

„Zatím jsme se domluvili na tom, že nás odsud nikdo nebude vyhazovat násilím. Další kroky jsou nyní na Jižním centru,“ uvedl Lekeš. „Dovedu si představit nějakou krátkodobější smlouvu tak, abychom se vyhnuli pozdnímu placení,“ dodal místopředseda představenstva společnosti Jižní centrum Brno Libor Šťástka.

Interiér Wannieck Gallery
Zdroj: ČT24/ČT Brno

Úryvek z výzvy osobností z kultury proti výpovědi

Wannieck Gallery využívá prostory rekonstruované tovární haly Strojírny Vaňkovka z konce 19. století od roku 2006. Za krátkou dobu svého působení se stala respektovanou galerií, která svojí činností a svým významem budí trvalý zájem v České republice i v zahraničí. Svůj podíl na tom mají jistě i industriální prostory Strojírny Vaňkovka, které jsou s projektem galerie neodmyslitelně spjaty.

Ačkoliv představitelé společnosti Jižní centrum, a. s. slibují v budoucnu důstojné využití prostor, do bývalé tovární haly bude podle nás vždy patřit pouze Wannieck gallery. Dovolujeme si proto vyzvat všechny potenciální nájemníky k nezájmu o tyto volné prostory.