Umění je stav duše

Kroměříž – Muzeum Kroměřížska nabízí výstavu, která nemá v Evropě obdoby. Jde o sondu do světa nemocných lidských duší. Výtvarná díla však nevznikla rukou profesionálních výtvarníků, ale klientů psychiatrické léčebny. Název výstavy odkazuje na citát Marca Chagalla: Umění je stav duše.

Poukazuje na mnohdy obtížně přiznávaná zákoutí lidské duše v hluboké bolesti. Ateliér v areálu psychiatrické léčebny je oázou v medicínském soukolí. Neléčí se tady jen diagnózy nebo příznaky, nýbrž duše jako celek. Proto každý klient startuje u symbolického kruhu. „To je taková pomůcka, aby mně víc porozuměl. Tomu, že se nebudu zaobírat jen jeho potížemi, ale jeho životním příběhem i třeba tím, že má psychosomatické onemocnění,“ vysvětluje Emílie Rudolfová, arteterapeutka z Psychiatrické léčebny Kroměříž.

Reportáž Josefa Kvasničky (zdroj: ČT24)

V minulém cyklu byla zastoupena díla klientů po sebevražedném pokusu, teď je to například syndrom zavrženého dítěte ve vztahu k rodičům nebo i ty nejsložitější depresivní poruchy. Každé dílo je odrazem konkrétního příběhu konkrétního člověka, očistný výtvarný projev bez mantinelů. „Profesionální výtvarník se stylizuje, ale myslím, že ta cennost je v syrovosti výpovědi, je to naše realita,“ říká ředitel Muzea Kroměřížska Jiří Stránský.

Bolestivé, ale o to pravdivější nahlédnutí do lidské duše je v kroměřížském muzeu možné do 23. října.