Pro fotografa Jiřího Hankeho Kladno, to je to město

Jeho hlavním tématem je Kladno, kde se v roce 1944 narodil, a vyrovnání města s hornickou minulostí. Sondou do rodinného prostředí jsou pak jeho Otisky generace, tedy portréty rodičů a dětí, anebo série nazvané TV Image. Zachytil také fragmenty z Paříže či Texasu. Průřez rozsáhlou tvorbou fotografa Jiřího Hankeho připravila k jeho pětasedmdesátinám Galerie hlavního města Prahy. Hankeho vidění světa přibližuje do 18. srpna v Domě fotografie.