Nedívejte se na televizi, sledujte umělce při práci v galerii Meet Factory

Praha - V prostorách galerie Meet Factory pracuje šest umělců z Mexika, Chile a Peru. Jsou hosty putovní galería parásito, která je pozvala, aby během dvou týdnů představili Praze svou tvorbu a především samotný proces vzniku děl. Od 3. září proto mohou lidé latinskoamerické umělce v Meet Factory sledovat při práci. Projekt má název Micro residencias parasit(i)o a jeho cílem je vytvoření komunikační platformy mezi umělcem a veřejností.

"Zpřístupněním procesu tvorby vzniká pro umělce nová situace, ve které je nucen aktivně obhajovat svoje záměry. Nestává se tak pouze anonymním 'tvůrcem', na jehož dílo se díváme na výstavě," píší iniciátoři projektu.

Kdy a kde „parazitit“

  • První umělec - Javier Hinojosa z Mexika - pracoval v Meet Factory od 3. září. Jeho vernisáž proběhla 9. září, kdy zároveň začala druhá polovina projektu. Jeho účastníci jsou: Ignacio Gumucio, Joaquin Luzoro, Francisca Sanchez, Nicolas Sanchez (všichni z Chile) a Pier Stockholm (z Peru).  
  • Druhá vernisáž se uskuteční 22. září
  • Výstava potrvá do 28. září

Celkem galería parásito oslovila šest umělců z Latinské Ameriky, do České republiky přijeli ve dvou vlnách - na konci srpna a začátkem září -, aby pracovali na projektu s názvem Micro residencias parasit(i)o. Přístup každého z nich je jiný - od kresby přes sochy až po performanci. Cílem projektu je vytvoření „komunikační platformy mezi umělci a veřejností bez primitivní nutnosti vzniku hotového díla“.

co je galería parásito

Název galería parásito odráží formu jejího bytí - pořádá akce v již existujících galeriích. Jde o občanské sdružení, jehož posláním je zprostředkovat kulturní dialog převážně mezi kulturou Latinské Ameriky a střední Evropy, se zaměřením na Českou a Slovenskou republiku, v oboru současného výtvarného umění, designu a architektury.