Magnesia Litera pro Záhádky, překladatelský objev i českou řadu v němčině

Praha - V Městské knihovně byly posedmé uděleny ceny Magnesia Litera za nejlepší knihy uplynulého roku. Knihou roku se stala publikace s názvem Záhádky od všestranného umělce Petra Nikla, soubor poetických textů na pomezí jazykového a výtvarného experimentu. Autor si z nedělního vyhlašování odnesl také sošku Litery za knihu pro děti a mládež.

Udílení moderoval písničkář Jan Burian a v přímém přenosu vysílala Česká televize. Cena napomáhající popularizaci kvalitní domácí i překladové literatury byla udělena v 10 kategoriích, v nichž rozhodovali odborníci, o vítězi jedenácté kategorie, Ceně čtenářů, rozhodovala veřejnost. 

Petr Nikl patří mezi nejvýraznější osobnosti soudobé české výtvarné scény. O svých knihách, které nejsou určeny jen dětem, ale hravosti každého člověka, říká: „Mám rád, když kniha není uchopitelná hned napoprvé, když se k ní člověk vrací a může jí nahlížet z více pohledů.“

Do povědomí širší veřejnosti se zapsal v roce 2000 úspěšnou výstavou s názvem Hnízda her v pražském Rudolfinu, kde představil fantaskní přístroje a objekty, na které mohli diváci sahat a hrát si s nimi. Jeho dílem byl také český pavilon na výstavě Expo 2005 v japonské Aiči. Přes 100 tisíc návštěvníků navštívilo interaktivní projekt ORBIS PICTUS aneb Brána do světa tvořivé lidské fantazie, kdy se nechal inspirovat dílem Labyrint světa a ráj srdce Jana Amose Komenského.

V minulém ročníku hlavní cenu získal román Simion Výtažník, který napsal rumunský spisovatel Pétru Cimpoesu a přeložil Jiří Našinec.

Objevem roku 2007 se stal Petr Kučera za překlad románu tureckého nositele Nobelovy ceny Orhana Pamuka nazvaného Jmenuji se Červená. Kučera si odnesl Literu i v překladatelské kategorii. Dvojitá nominace je v historii soutěže vzácná, navíc se jednalo o první Kučerovo velké překladatelské dílo. Jak uvedl, pracuje již na další Pamukově knize.

Literu za přínos české literatuře převzali bohemista a překladatel Eckhard Thiele a profesor Institutu literární vědy při Technické univerzitě v Berlíně Hans Dieter Zimmermann za iniciování a vedení edice Tschechische Bibliothek, která německým čtenářům představila díla českých autorů.

Cenu za prózu získal Lubomír Martínek za knihu povídek Olej do ohně, která detailně popisuje prostředí zaoceánských lodí, přístavních měst či plavby po moři a lidské chování. Literu za poezii si odnesl Tašo Andjelkovski za knižní sbírku Spálov. Kritici ocenili strohost výrazu, za nímž se odkrývají úsporné verše kratičkých básní s minipříběhy i soukromými dramaty.

V kategorii publicistiky cenu dostala kniha od Petra Placáka s názvem Fízl, pohybující se na pomezí krásné a odborné literatury. Vyprávění syna lékaře líčí pronásledování komunistickými státními orgány, jemuž byl kvůli názorům otce vystaven od chlapeckých let. Part vypravěče se střídá s obsáhlými citacemi ze spisů Státní bezpečnosti, které už jen svým literárním stylem demonstrují pokleslost normalizační moci.

Cenu za naučnou literaturu získala kniha Soběslav I. od Vratislava Vaníčka, která nahlíží do jedné z nejzajímavějších epoch středověkých dějin Čech. Literu za nakladatelský počin obdrželo nakladatelství Lidové noviny za souborné vydání korespondence Boženy Němcové.

Čtenáři ocenili knihu Petra Síse Zeď s podtitulem Jak jsem vyrůstal za železnou oponou. Autobiografický příběh přibližuje dětským čtenářům období komunismu v Československu a život obyčejných lidí. Celobarevné vydání kombinuje kresby, komiks a autentické obrazové deníky a vznikalo postupně za účelem ukázat tragičnost komunistického režimu.

Vydáno pod