Rozhoduje se o zákoníku práce. Firmy se bouří proti pětitýdenní dovolené

Kvůli novele zákoníku práce, kterou ve středu projednává sněmovna, hrozí podle podnikatelů zánik dohod o pracovní činnosti. Zaměstnanci tak prý mohou přijít o benefit v podobě práce z domova. Problémem je také povinné zavedení pátého týdne dovolené i v soukromém sektoru, uvedli zástupci Hospodářské komory. Za týden dovolené podnikatelé, kteří jejsami dobrovolně dosud neposkytují, zaplatí 28 miliard korun ročně, odhaduje komora.

„Novela zákoníku práce nejenže nepřináší slibovanou flexibilitu pracovněprávních vztahů, naopak dojde k jejímu snížení. Příkladem jsou dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, kde se zavádí nové evidenční povinnosti a zpřísňují se pravidla odměňování, která atraktivitu těchto dohod v praxi významně omezí,“ uvedl prezident komory Vladimír Dlouhý.

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) nyní umožňuje zaměstnavatelům zejména v sezonních oborech, jako jsou například cestovní ruch a pohostinství, stanovit pracovní dobu zaměstnance tak, aby nepřesáhla 20 hodin týdně v období 52 týdnů. Nově má být toto období zkráceno na polovinu, tedy 26 týdnů. „Tím by DPČ pro mnohé zaměstnavatele zcela ztratila svůj význam,“ uvedl Dlouhý.

Zánik hrozí podle komory i práci z domova (home office). Důvodem je administrativa spojená s náhradou podílu nákladů zaměstnance, zajištění bezpečnosti práce či nově povinnost zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci právo setkávat se s ostatními zaměstnanci na pracovišti.

Není možné, aby pět týdnů dovolené měli ze zákona jen zaměstnanci státního sektoru a v privátní sféře si pátý týden dovolené mohou sjednat pouze v kolektivní smlouvě. To je jednoznačná diskriminace, vážné narušení rovnosti.
Jana Kašparová
mluvčí Českomoravské konfederace odborových svazů

Dohodu o pracovní činnosti podle ní novela jen dává do souladu s evropskou směrnicí o úpravě pracovní doby. V případě home office novela jen formulačně zpřesňuje současná pravidla, jak to vyžaduje i evropská směrnice. „Smyslem pracovního práva je ochraňovat slabší stranu pracovněprávního poměru. Jeho základní role je tedy ochranářská,“ dodala.

obrázek
Zdroj: ČT24

Vládní novela mimo jiné také ruší jednostranné převedení zaměstnance na jinou práci, zavádí nová pravidla počítání délky dovolené na základě týdenní pracovní doby a zaručuje dobu odpočinku při pracích mimo pracovní poměr. Má také více chránit matky po návratu z rodičovské dovolené.

Novela rovněž zakotvuje vrcholové řídicí pracovníky jako zvláštní kategorii vedoucích zaměstnanců, při hromadném propouštění ukládá zaměstnavatelům zpracovat sociální plán a obsahuje úpravy způsobu rozvržení pracovní doby, posuzování práce přesčas a vzniku překážek v práci.