Na velké firmy se zaměří Specializovaný finanční úřad

Praha – Od ledna příštího roku zahájí svou činnost Specializovaný finanční úřad pro velké firmy, jak dnes informovalo Generální finanční ředitelství. Na nový úřad se budou obracet banky, pobočky zahraničních bank, pojišťovny, zajišťovny a právnické osoby založené za účelem podnikání, které dosáhly obratu více než dvě miliardy korun. Půjde zhruba o tisícovku vybraných subjektů.

„Jiné subjekty, tedy fyzické i právnické osoby, mohou v řádně odůvodněných případech spadat pod tento úřad na základě našeho rozhodnutí,“ vysvětlil generální ředitel daňové správy Jan Knížek.

Úřad zaměstná desítky kvalifikovaných daňových odborníků, kteří budou vybíráni z řad nynějších zaměstnanců daňové správy. „Na podzim letošního roku připravujeme pro vybrané subjekty informační kampaň tak, aby jim v dostatečném předstihu byly poskytnuty veškeré potřebné odborné informace spojené se změnou příslušnosti k tomuto úřadu,“ dodal Knížek.

Česká daňová správa se podle mluvčí Generálního finančního ředitelství Jaroslavy Musilové zřízením úřadu přiřadí k moderním světovým daňovým správám, které vybrané daňové subjekty svěřují jednomu, vysoce odborně zaměřenému orgánu s celostátní působností. Vytvoření Specializovaného finančního úřadu je součástí snah o zjednodušení daňové a celní správy.