Sběr použitých jedlých tuků a olejů se ve městech daří, v Praze ale kontejnery v ulicích narážejí na potíže

Češi loni vytřídili víc použitých kuchyňských olejů a tuků než v roce 2019, třeba v Hradci Králové se sběr zvýšil meziročně sedmkrát. Od ledna 2020 musejí obce sběr použitých olejů lidem umožnit, buď prostřednictvím sběrných dvorů nebo umístěním speciálních nádob přímo v ulicích. Cílem je především zabránit vylévání olejů do kanalizací a bránit tak jejich znečišťování. Někde ale sběr provázejí i problémy.

„V roce 2020 jsme v Hradci Králové svezli téměř deset tun jedlých olejů a tuků, což je zhruba sedmkrát větší množství odpadu v porovnání s rokem 2019, kdy jsme svezli 1,36 tuny,“ uvedl ředitel Hradeckých služeb Martin Hušek s tím, že město sváží použité jedlé tuky a oleje z 50 speciálních nádob rozmístěných po městě a odpad lze donést také do sběrných dvorů.

Ostrava od září rozmístila na použité jedlé oleje a tuky v ulicích už 302 kontejnerů. Po pilotním projektu s 32 nádobami, do nichž lidé vytřídili dvě tuny mastného odpadu, přidala třicet v říjnu a v prosinci 240 sběrných nádob.

„Každá nádoba je o objemu 240 litrů. Jedna tak připadne na tisíc občanů. Jak ukazují zkušenosti z jiných měst, s tímto počtem by se mělo ročně zachytit 80 až 90 tun jedlých olejů a tuků, které by jinak skončily v odpadu nebo hůře přímo v kanalizaci, která se jimi zanese a hrozí její poškození,“ řekla náměstkyně primátorky Ostravy Kateřina Šebestová (ANO).

Před kontejnery mohli lidé v Ostravě odevzdávat tyto tuky zdarma ve sběrných dvorech společnosti OZO. Za celý rok 2019 tam odnesli asi tři tuny olejů.

Praha umožňuje obyvatelům třídění použitých tuků ve sběrných dvorech. A také zastávkovým sběrem společně se službou mobilního svozu nebezpečných odpadů, kdy svozové vozidlo projíždí hlavním městem v průběhu celého roku. „Na sběrných dvorech se v roce 2020 vysbíralo celkem 13 tun a při mobilním sběru tuna odpadu,“ uvedl mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman s tím, že v roce 2019 to bylo devět tun tuku ze sběrných dvorů a 1,5 tuny z mobilního sběru.

Pilotní projekt se 74 nádobami na sběr kuchyňských olejů v ulicích, který byl spuštěn loni v dubnu, zatím naráží v metropoli na potíže. „U tohoto typu sběru je bohužel prozatím problém s kvalitou vysbíraného odpadu, kdy občané do nádob umísťují rovněž odpady, které sem nepatří. Množství těchto příměsí se postupem času snižuje, nicméně situace stále není ideální,“ doplnil Hofman. A dodal, že do nádob Pražané v roce 2020 vytřídili 5,6 tuny olejů.

Brno umožňuje použité potravinářské oleje a tuky zdarma odložit ve sběrných dvorech na území města, nebo v uzavřených PET lahvích do běžných černých popelnic na směsný odpad.

V roce 2015 ve městě lidé vytřídili tři tuny, o dva roky později devět tun a loni 17 tun tohoto odpadu. „Údaje za rok 2020 ještě nemáme k dispozici. Každopádně vše nasvědčuje na překročení hranice 20 tun použitých potravinářských olejů, které občané odevzdali na sběrných střediscích,“ sdělil mluvčí SAKO Brno Michal Kačírek.

Úspěšně narůstá sběr použitých olejů a tuků také v Českých Budějovicích, kde jsou speciální nádoby už od roku 2011. Předloni do nich lidé odevzdali 4,5 tuny a loni už 7,5 tuny. „Občané si na nádoby zvykli a tam, kde jsou nádoby umístěny, funguje vše bez problémů,“ shrnul vedoucí oddělení správy veřejné zeleně českobudějovického magistrátu Aleš Mikšátko.

Od ledna 2020 musejí obce lidem sběr použitých olejů a tuků z kuchyně umožnit prostřednictvím sběrných dvorů nebo umístěním speciálních nádob přímo v ulicích. Cílem ministerstva životního prostředí je zvýšit recyklaci a zamezit zanášení kanalizací. Vytříděný odpad lze využít při výrobě tepla a elektřiny nebo biopaliv, která se přidávají do pohonných hmot.