Dědička advokáta Altnera chce promluvit ke sjezdu ČSSD. Není k tomu důvod, vzkázal Hamáček

Veronika Altnerová, která je dědičkou zesnulého advokáta Zdeňka Altnera, chce vystoupit na březnovém sjezdu ČSSD. Předseda sociálních demokratů Jan Hamáček jí však vzkázal, že k tomu nevidí důvod. Altner se se stranou dlouhodobě přel o peníze, soud mu přiznal přes 300 milionů korun, v současnosti je ale spor u Nejvyššího soudu, který rozhoduje o dovolání ČSSD.

Veronika Altnerová zaslala ve středu předsedovi ČSSD Janu Hamáčkovi dopis, kterým ho požádala o možnost vystoupit na stranickém sjezdu, který proběhne 1. a 2. března v Hradci Králové. „Jsem (…) toho mínění, že aktuální možnost vystoupit před vrcholným orgánem Vaší strany umožní prezentovat před členskou základnou náš postoj k věci,“ napsala Altnerová jménem svým i dalšího dědice po Zdeňku Altnerovi, svého bratra Patrika.

Žádost Veroniky Altnerové, aby mohla promluvit ke sjezdovým delegátům, zřejmě nedojde naplnění. „S Veronikou a Patrikem Altnerovými jsem se sešel 29. listopadu 2018 a o celé záležitosti jsme jednali. Rozešli jsme se s tím, že obě strany vidí jako jedinou možnost řešení sporu vyčkat na rozsudek Nejvyššího soudu. Proto nevidím důvod, aby dědicové JUDr. Altnera vystupovali na sjezdu ČSSD,“ reagoval Jan Hamáček.

Advokát Altnerových Václav Veselý naznačil, že by mohli slevit ze svých požadavků, pokud by strana vystoupení umožnila. „Sociální demokracie je nám povinna platit deset procent dlužné částky per anum. V této věci je prostor, že bychom jim prominuli zbývající část,“ uvedl.

Nejvyšší soud čekal na výsledek dědického řízení

Děti zesnulého advokáta Veronika a Patrik Altnerovi budou u Nejvyššího soudu zastupovat dědice. Vyplynulo to z dědického řízení u Okresního soudu pro Prahu-východ, který rozhodoval také o nakládání s jměním nezletilých, konkrétně Altnerových vnoučat, za které rodiče uzavřeli dohodu s ostatními dědici. Nejvyšší soud dosud o dovolání ČSSD nerozhodoval, protože čekal na výsledek dědického řízení.

„Sdělení od paní notářky o určení okruhu dědiců jsme obdrželi teprve 25. ledna 2019. Vzhledem k tomu, že na tomto závisel náš okruh účastníků řízení, tak jsme ohledně tohoto sdělení paní notářku urgovali již od listopadu 2016,“ uvedl ředitel kanceláře předsedy Nejvyššího soudu Aleš Pavel. Očekává, že nyní již padne rozhodnutí během několika měsíců.

Altnerovi dědicové pokračují ve sporu s politickou stranou, který má kořeny v 90. letech, kdy advokát zastupoval ČSSD ve sporu o Lidový dům. Loni v říjnu Altnerovi sociální demokracii vyzvali, aby stáhla dovolání, které podala k Nejvyššímu soudu, a pak do čtyř měsíců zaplatila 338 milionů korun, které Zdeňku Altnerovi přiznal Městský soud v Praze. ČSSD to odmítla.

Altnerovi naopak odmítli její nabídku na mimosoudní vyrovnání. Český rozhlas uvedl, že strana nabízela 180 milionů, podle Patrika Altnera šlo ale o nižší částku.

18,5 milionu odměna a přes 300 milionů penále

Zdeněk Altner u soudu žádal, aby mu sociální demokracie zaplatila za jeho advokátní služby – stranu zastupoval v letech 1997 až 2000, když se soudila o Lidový dům. Spor byl úspěšný, Altnerovi tak podle smlouvy náležela odměna ve výši deseti procent z hodnoty Lidového domu. ČSSD mu zaplatila 17 milionů, což byla třetina částky, kterou byla ochotna zaplatit; zbytek dala do soudní úschovy, protože si je nárokovali ještě další dva právníci. Altner se však domníval, že má nárok na vyšší částku a tehdejší vládní stranu zažaloval.

Pravomocný rozsudek padl v roce 2016, tehdy městský soud přiznal Altnerovi 18,5 milionu korun jako další část odměny a přes 300 milionů jako penále z prodlení. V důsledku jde o necelých 338 milionů korun.