Kontrolované užívání psilocybinu, látky z lysohlávek, pomáhá proti depresím

Dvě dávky psychedelické látky psilocybinu, podávané spolu s podpůrnou psychoterapií, vyvolaly rychlé a silné zmírnění symptomů deprese. Ukázala to menší studie vědců z Univerzity Johnse Hopkinse – většina účastníků podle ní vykazovala zlepšení a polovina účastníků studie dosáhla zlepšení během pouhých čtyř týdnů.

Psilocybin je přírodní látka, která se nachází v různých druzích hub, například v lysohlávkách. Vyvolává zrakové a sluchové halucinace a hluboké změny vědomí během několika hodin po požití. V roce 2016 vědci z Johns Hopkins Medicine poprvé prokázali, že léčba psilocybinem za kontrolovaných podmínek významně zmírňuje existenční úzkost a depresi u lidí s diagnózou smrtelné rakoviny.

Nyní důkazy z nové studie, publikované 4. listopadu, naznačují, že psilocybin může být účinný také u mnohem širší populace pacientů trpících depresí, než se dříve předpokládalo. „Rozsah účinku, který jsme viděli, byl asi čtyřikrát větší, než jaký ukázaly klinické studie u tradičních antidepresiv na trhu,“ uvedl Alan Davis, odborný asistent psychiatrie a behaviorálních věd na Lékařské fakultě Univerzity Johnse Hopkinse.

„Protože většina jiné léčby deprese trvá týdny nebo měsíce a může mít nežádoucí účinky, mohl by tento výzkum znamenat zvrat ve hře,“ řekl vědec. Výzkum už sice prošel recenzním řízením, ale vzhledem k malému počtu testovaných ještě bude zapotřebí, aby se uskutečnil klasický dvojitě zaslepený experiment s kontrolní skupinou, jíž je podáváno placebo.

Začátek většího výzkumu

Výsledky se totiž týkají pouze čtyřtýdenního sledování 24 účastníků studie, kteří pod přísnou kontrolou výzkumníků podstoupili dvě pětihodinová sezení spojená s užíváním psilocybinu. Všichni zkoumaní lidé měli dlouhodobou zdokumentovanou anamnézu deprese, z nichž většina měla přetrvávající symptomy po dobu přibližně dvou let před zařazením do studie. Průměrný věk účastníků byl 39 let. Účastníci museli před zahájením studie s pomocí svého osobního lékaře vyřadit užívání veškerých antidepresiv, aby se mohli experimentu zúčastnit.

Z celé skupiny 24 účastníků vykázalo 67 % více než 50% snížení příznaků deprese po týdenním sledování a 71 % po čtyřtýdenním sledování. Celkově bylo po čtyřech týdnech léčby 54 % účastníků považováno za pacienty v remisi, což znamená, že už nebyli považováni za osoby s depresí.

Výzkumníci tvrdí, že budou účastníky sledovat ještě rok po ukončení studie, aby zjistili, jak dlouho trvají antidepresivní účinky léčby psilocybinem, a o svých zjištěních budou informovat v pozdější publikaci.