Dvacet tisíc vzorků, 650 milionů pozorování. Čeští vědci sestavili celosvětový atlas rozšíření hub

Desetitisíce vzorků čítá on-line atlas složení houbových společenstev, který vytvořili vědci z Mikrobiologického ústavu Akademie věd ČR (AV). Databáze GlobalFungi pokrývá všechny suchozemské oblasti světa, 30 vědců na ní pracovalo tři roky. O databázi vyšel článek v časopisu Scientific Data.

Lidé mohou s pomocí databáze hledat, kde jsou rozšířeny jednotlivé druhy i rody hub. „U konkrétního druhu nebo rodu se pak zobrazí environmentální parametry, které charakterizují místa výskytu. Studovat lze také složení celých společenstev v konkrétních lokalitách,“ popsal Petr Baldrian, který vede Laboratoř environmentální mikrobiologie.

Podle AV nyní databáze obsahuje 20 tisíc vzorků a 650 milionů pozorování jednotlivých druhů hub publikovaných ve více než 200 studiích. Uživatelé mohou do databáze přidávat nové studie, ale i pokládat dotazy.

Databáze, která pomůže popsat budoucnost

Baldrian uvedl, že většina vzorků zahrnuje půdní společenstva a společenstva hub žijících v symbióze s rostlinami. Analýza dat o výskytu společně s údaji o klimatu v daných lokalitách pak může podle vědce přinést například poznatky o tom, jak houby v budoucnu zareagují na vývoj klimatu.

Podle AV vznik tak rozsáhlé databáze umožnil především pokrok v metodách sekvenace DNA. To umožnilo detailně popsat společenstva hub.

„Zejména vědcům, ale i laikům tak dáváme do rukou nástroj, jak se v záplavě dat a vědeckých prací, které studují složení společenstev hub, zorientovat a získat odpověď na široké spektrum otázek týkajících se ekologie hub,“ dodal Baldrian.