V domácnostech, kde se často používá dezinfekce, trpí více dětí nadváhou

Víceúčelové čisticí prostředky i další běžně používané dezinfekční přípravky můžou mít vliv na vznik dětské nadváhy. Přišla na to skupina kanadských vědců. Používání antibakteriálních čističů totiž může měnit hladinu bakterií, které se nachází ve střevech kojenců, a ovlivnit tak jejich pozdější náchylnost k nadváze. 

Kojenci žijící v domácnostech, kde se dezinfekční čistící prostředky používají minimálně jednou týdně, mají větší riziko, že budou o pár let později trpět nadváhou. 

Vyplývá to ze studie kanadských vědců, kterou v pondělí 17. září zveřejnil časopis Canadian Medical Association Journal. Výzkumníci porovnávali tyto děti s jejich vrstevníky, u nichž doma se pomocí těchto prostředků tak často neuklízí.

Na vznik dětské nadváhy totiž podle výzkumníků může mít vliv hladina střevních bakterií lachnospiraceae. Kojenci, jejichž rodiče používali doma antimikrobiální prostředky často,  měli dvakrát vyšší pravděpodobnost, že o pár let později budou mít ve střevu těchto bakterií víc, než děti z domácností, ve kterých se těmito přípravky uklízelo pouze výjimečně. 

Bakterie lachnospiraceae jsou běžnou složkou lidské střevní mikroflóry. Už z dřívějších studií je ale podle CNN známé, že jejich větší množství může mít vliv na vznik odolnosti vůči inzulínu a většího množství tělesného tuku, a to znamená jediné – nadváhu. 

Vědci měli během výzkumu k dispozici data celkem 757 malých dětí, kterým ve věku tří až čtyř měsíců odebrali vzorek stolice. Rodiče těchto kojenců následně odpovídali na otázky, které se týkaly úklidu jejich domu. Vzorky pak výzkumníci porovnali s daty získanými od rodičů a o tři roky později s jejich indexem tělesné hmotnosti (BMI).

Hlavní autorka studie profesorka Anita Kozyrská z kanadské University of Alberta upozorňuje, že prostředí střevní mikroflóry se utváří především v dětství. V průběhu života se pak množství jednotlivých bakteriálních druhů v těle mění.   

I když výsledky studie souvislost mezi dezinfekčními prostředky a stavem střevní mikroflóry prokázaly, Kozyrská upozornila, že je ještě příliš brzy na to říct, jestli existuje příčinná souvislost. Podle ní je potřeba uskutečnit ještě další výzkumy. 

Podle Kozyrkyjské navíc výzkumný tým překvapilo zjištění, že děti žijící v domácnostech, které používaly ekologicky šetrné čistící prostředky, měly nižší pravděpodobnost vzniku nadváhy.  Podle autorů je ale výzkum ještě v příliš raném stádiu na to, aby mohli tento typ výrobků lidem doporučit. 

Výrobce čisticích prostředků studie pobouřila

Proti výzkumu se ohradili zástupci American Cleaning Istitute (ACI), který reprezentuje výrobce čisticích prostředků. Viceprezident Richard Sedlak ve svém prohlášení například uvedl, že studie nebrala v potaz to, jak se děti stravovaly. „Správné používání domácích čističů a dezinfekcí významně přispívá ke kontrole infekcí a udržování zdravého domova,“ dodal.  

Oproti tomu řada vědců studii vyzdvihuje. Dřívější výzkumy navíc potvrdily, že narušení přirozeného vývoje střevní mikroflóry u kojenců například kvůli císařskému řezu, antibiotikům nebo například umělou výživou může zapříčinit vyšší riziko vzniku obezity u dětí.