Obezita podle odborníků výrazně zvyšuje riziko onemocnění ledvin

Obézní lidé mají podle odborníků až sedmkrát vyšší riziko, že budou mít chronické onemocnění ledvin. Obezita totiž zatěžuje ledviny vyšší potřebou filtrace a očišťování krve. Navíc vede častěji k vysokému krevnímu tlaku a cukrovce, což ledviny rovněž poškozuje. Při příležitosti světového dne ledvin to uvedl obezitolog a přednosta III. interní kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK Štěpán Svačina.

Video Události
video

Události: Obezita výrazně zvyšuje riziko onemocnění ledvin

Lidé podle něj většinou nevědí, že obezita riziko onemocnění ledvin zvyšuje. V časných fázích se totiž onemocnění nijak neprojevuje a pacienti zpravidla nemají žádné potíže. Odhalit špatnou funkci ledvin přitom může jednoduché vyšetření na bílkoviny v moči, které lidem doporučují praktičtí lékaři.

„Obezita zatěžuje ledviny vyšší potřebou filtrace a očišťování krve, to se týká vysokého stupně obezity. Dále jsou častější močové infekce, které poškozují ledviny, ale daleko významnější je to, že obezita vyvolává cukrovku a hypertenzi, a to jsou dvě nemoci, které poškozují ledviny,“ upozorňuje Svačina.

Většina pacientů na dialýze, kdy se jim čistí krev, jsou podle Svačiny lidé s cukrovkou. U obézních lidí je podle něj také čtyřikrát častější nádor ledvin. 

Lékaři upozorňují, že mnozí pacienti přicházejí až ve chvíli, kdy jim už nic jiného nezbývá. Ledviny totiž nemocné mnohdy nebolí a člověk může ztratit většinu jejich funkce, aniž by to poznal.

Ledviny přitom znamenají život: odstraňují odpadní látky a nadbytečnou tekutinu, pomáhají usměrňovat krevní tlak. Prevence by proto měla být základem, zvláště u lidí s rizikovými faktory.

Dialýza

Ivan Rychlík

předseda České nefrologické společnosti, primář Dialyzačního střediska Praha 10 – Královské Vinohrady

„Mezi rizikové faktory patří za prvé věk nad 50 let. Za druhé přítomnost dalších chronických onemocnění jako třeba cukrovky. Za třetí přítomnost onemocnění srdce nebo vysoký krevní tlak a konečně je to přítomnost onemocnění ledvin v rodinné anamnéze.“

Ivan Rychlík

předseda České nefrologické společnosti, primář Dialyzačního střediska Praha 10 – Královské Vinohrady