Rada vlády ocenila entomologa Jana Žďárka a doplnila TAČR o tři členy

Cenu předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace získá entomolog Jan Žďárek. Oznámil to dnes po jednání rady její předseda, vicepremiér Pavel Bělobrádek. Uvedl také, že rada zvolila tři nové členy předsednictva Technologické agentury ČR (TAČR). Svých funkcí by se měli ujmout v říjnu.

Pavel Bělobrádek, Zdeněk Kůs
Zdroj: ČTK

Entomolog Žďárek z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR se výzkumu hmyzu věnuje dlouhodobě a téma popularizuje ve svých publikacích. Patří mezi ně knihy Neobvyklá setkání nebo Hmyzí rodiny a státy. Zabýval se také výzkumem africké mouchy tse-tse a působil v USA. Bělobrádek uvedl, že Žďárek patří mezi vědce, kteří k vědě inspirují mladou generaci.

Udělená cena je spojená s finančním příspěvkem až do půl milionu korun, ve Žďárkově případě to bude 350 000 korun. „Byli jsme informováni, že pan profesor tuto částku věnuje na vydání publikace, která bude opět popularizovat jeho práci, která se týká hmyzu,“ řekl Bělobrádek.

Trojice do TAČRu

Rada také vybrala tři osobnosti, které mají nahradit ty členy představenstva TAČR, jimž 12. října skončí funkční období. Nově byli jmenováni rektor Technické univerzity v Liberci Zdeněk Kůs, ředitel centra inovací na Vysoké škole báňské na Technické univerzitě v Ostravě Martin Duda a ředitel Ústavu termomechaniky Akademie věd ČR Jiří Plešek. „Přišlo nám 26 návrhů a nominováno bylo jmenovitě 14 kandidátů,“ uvedl Bělobrádek.

Kůs je i členem rady vlády, která nové členy navrhla. „Pan profesor Kůs se hlasování neúčastnil a samozřejmě rezignuje jako člen RVVI, jakmile bude vládou definitivně schválen,“ řekl na dotaz ČTK vicepremiér. Rada vlády poté vypíše výzvu, v níž bude hledat náhradu za Kůse.

TAČR je instituce, která připravuje programy pro aplikovaný výzkum, vývoj a inovace, hodnotí projekty a rozděluje na ně podstatnou část penez, které v Česku míří do této oblasti. Zaměřuje se hlavně na podporu výzkumného a podnikového sektoru a v některých svých programech i na spolupráci se zahraničím. Předsednictvo TAČR má pět členů, včetně předsedy a místopředsedy. Členy předsednictva navrhuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace a jmenuje je vláda. Jejich funkční období je čtyřleté. Současným předsedou je Petr Očko.