99 procent zkoumaných hráčů amerického fotbalu mělo poškozený mozek, ukazuje studie

Americký fotbal podle studie vědců z Bostonské univerzity způsobuje u valné většiny hráčů poškození mozku. Tyto příznaky mělo 99 procent bývalých hráčů profesionální zámořské ligy NFL. Ze 111 testovaných zesnulých profesionálů jen jediný neprokázal chronickou poruchu CTE.

„Není pochyb o tom, že lidé, kteří hrají americký fotbal, jsou ohroženi tímto onemocněním,“ uvedla neuroložka Ann McKeeová ve studii, kterou v úterý publikoval Journal of the American Medical Association. Tato porucha se jmenuje chronická traumatická encefalopatie, říká se jí také boxerská demence - proto, že nejčastěji postihuje právě tyto sportovce.

Vědci zkoumali mozek 202 zemřelých hráčů, z toho větší polovina působila v National Football League, neboli NFL. Ostatní byli hráči amerického fotbalu v nižších soutěžích, na vysokých či středních školách. Byli ve věku 23 až 89 let.

Video Vědec Syka: Mozek je nejsložitější organizovaná hmota ve vesmíru
video

Vědec Syka: Mozek je nejsložitější organizovaná hmota ve vesmíru

Autoři práce věří, že jejich výzkum povede k zavedení lepší ochrany pro hráče. Přitom upozorňují, aby lidé ani média tyto výsledky špatně neinterpretovaly; zásadní totiž je fakt, že všechny mozky pocházely od mužů, u nichž se již za života projevily nějaké symptomy mentální poruchy. Mozky sportovců, kteří neměli za života problémy, se v tomto vzorku vůbec neobjevily.

Co způsobuje boxerská demence

Tato porucha vede k zániku mozkových buněk, depresi, agresi a demenci. Jejími typickými projevy jsou zpomalení a zadrhávání v řeči, výpadky paměti, neschopnosti plánovat dlouhodobě dopředu, soustředit se a logicky uvažovat. Dalšími negativními jevy spojenými s tímto poškozením jsou problémy se spaním, deprese, úzkostné stavy, paranoia a úporné bolesti hlavy.

V minulých letech už američtí vědci upozorňovali na jiné případy hrozby poškození mozku při sportu. Jako nebezpečné zmiňovali zejména box a hlavičkování ve fotbale.

Samotná liga NFL poprvé připustila spojení mezi opakovanými zásahy do hlavy a poruchami mozku před rokem. Tehdy také přislíbila 100 milionů dolarů na patřičný výzkum. „Aby liga i hráči lépe porozuměli problému. NFL je odhodlána vědecký výzkum CTE podpořit a věnovat se oblasti prevence a léčby poranění hlavy,“ uvedl mluvčí soutěže Brian McCarthy.

Údery do hlavy a Alzheimer

Souvislost mezi zraněním mozku a pozdějším nástupem onemocnění jako Alzheimerova choroba a jiné formy demence odhalila mladá vědkyně Valentina Lacovich z Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně (ICRC). 

Lacovich dostala za výzkum vztahu mezi poraněním hlavy a pozdějším nástupem neurodegenerativních onemocnění cenu Mezinárodní společnosti na podporu výzkumu Alzheimerovy choroby. „Je známo, že propuknutí Alzheimerovy choroby nějak souvisí s hromaděním beta-amyloidu a tau proteinu v mozku, které blokují přenos informací mezi strukturami mozku zvanými axony. Není však známo, proč se tyto proteiny začnou v mozku hromadit,“ řekla Valentina Lacovich.

Nárazy do hlavy zvyšují riziko

Proto se tomu věnovala více. „Zkoumali jsme, zda poranění mozku a začátek hromadění těchto proteinů spolu nějak přímo souvisí. Ukázalo se, že ano. Opakovaná poranění mozku například při nárazu hlavou vedou s určitým časovým zpožděním k vyšší produkci a hromadění amyloidních prekurzorových proteinů v mozku a ty poté s dalším časovým zpožděním vedou ke zvýšenému riziku vzniku Alzheimerovy choroby,“ uvedla Lacovich.