Jezdili tudy naši panovníci i korunovační klenoty. Jak se změnila Královská cesta?

Královská cesta – v minulosti trasa panovníků mířících na korunovaci, dnes turisticky vytížená oblast v Praze. Proměny Královské cesty v čase mapuje stejnojmenná publikace Barbory Půtové. Kniha prostřednictvím starých fotografií, pohlednic i grafik představuje zmizelou výstavbu i proměněná zákoutí. Proměny přiblíží v tomto článku i naše srovnávací fotogalerie.

Malostranská mostecká věž a její brána zasazená mezi dvěma věžemi z Mostecké ulice. Vlevo snímek z roku 1911.

Zdroj: archiv Barbory Půtové/ČT24

Barbora Půtová, antropoložka a historička z FF UK, autorka knihy Královská cesta, popisuje, jaký byl význam Královské cesty: „Lidé ji vnímali velmi intenzivně, protože to byla pro ně aspoň jedna z příležitostí aspoň se trochu přiblížit lesku toho panovníka. Zároveň on si tím potvrzoval svoji loajalitu. Staroměstské náměstí během korunovačních průvodů a hlavně po korunovaci bylo vlastně centrem dění a událostí, protože panovník měl i po korunovaci tendenci sejít dolů.“ 

Podívejte se na srovnání historického a aktuálního stavu:

Pražská Královská cesta byla historickou spojnicí mezi královým měšťanským sídlem a sídlem reprezentativním – tedy mezi královým dvorem a Pražským hradem. Fungovala jako dějiště korunovačních průvodů a dodnes představuje ojedinělý architektonický i urbanistický celek a současně i unikátní soubor stavebních slohů. Její základ je sice středověký, ale překrývají ho vrstvy barokní i ty z 19. století.

Královská cesta je vlastně trasa spojující území Starého města, Malé Strany a Hradčan, již absolvovali čeští panovníci se svým doprovodem při příležitosti korunovace v katedrále svatého Víta na Pražském hradě. Cesta nahoru na Hrad tak mohla trvat i celý den. Cílem byla katedrála sv. Víta. Poslední korunovační průvod Praha zažila naposledy v roce 1836.