Občanské fórum provedlo revolucí i Košice. Veřejnost proti násilí přišla až s volbami

V českých zemích Občanské fórum, na Slovensku Veřejnost proti násilí – takové je sice všeobecné geografické vnímání hnutí, která „poháněla“ revoluci v roce 1989, ale úplně přesné není. V Košicích – druhém největším městě Slovenska – vzniklo s revolucí Občanské fórum. Zdejší disent byl úzce napojen na ten pražský spíše než na Bratislavu. Ve Veřejnost proti násilí se košické OF transformovalo až před volbami v roce 1990.

Video Události
video

UDÁLOSTI: I v některých slovenských městech vznikaly buňky Občanského fóra

Ústředním místem revoluce v Košicích byla Hlavní ulice, dnes rušná pěší zóna, jejímiž dominantami jsou katedrála svaté Alžběty a Státní divadlo. Pozornost tisíců lidí, kteří se zde v listopadu 1989 scházeli, však směřovala k vědecké knihovně. Ta byla pro Košičany tím, čím byl v Praze Melantrich.

Tím, čím byl Činoherní klub, se v Košicích stala výstavní síň Svazu výtvarných umělců – tedy místem, kde vzniklo Občanské fórum. Stalo se tak 27. listopadu, tedy v den generální stávky. Téhož dne také přišlo nejvíce lidí na Hlavní třídu, 40 tisíc. Jak tehdy podotkl reportér Československé televize, „takovou mohutnou demonstraci, mohutný přístup ke generální stávce, nečekal v Košicích nikdo“.

Že v Košicích vzniklo místní Občanské fórum, a nikoli Veřejnost proti násilí, bylo důsledkem napojení místního disentu spíše na Prahu než na Bratislavu. Lídrem košického OF byl Marcel Strýko, který za normalizace udržoval kontakty s českým undergroundem. Do Košic vozil texty Ivana Martina Jirouse, Egona Bondyho nebo hudbu The Plastic People of the Universe.

„Byli jsme k Praze velmi připoutáni – myšlením i svými postoji, názory. Praha nás brala jako slovenské undergroundové centrum,“ vzpomněl spoluzakladatel košického OF Ivan Juriščin.

S trochou nadsázky řečeno, Veřejnost proti násilí dorazila do Košic až 6. prosince vlakem. Tehdy vyjel z Bratislavy Vlak něžné revoluce s tisícovkou studentů či herců, kteří chtěli šířit revoluci na východ. Košice byly jeho konečnou stanicí, ale když vlak přijel, vítalo ho nemenší revoluční nadšení, než jaké panovalo v Bratislavě. 

Příběh košického Občanského fóra se uzavřel v lednu 1990. Tehdy se přeregistrovalo na Veřejnost proti násilí. Československo tehdy již spělo k volbám, které měly výsledky revoluce potvrdit. Centrály OF a VPN se kvůli nim dohodly, že si federaci rozdělí.