Papež František odsoudil krutost terorismu a ničení památek. Ocenil pomoc uprchlíkům

Papež František v dnešním tradičním poselství Urbi et Orbi (Městu a světu) odsoudil „kruté teroristické akce“ a ničení kulturního dědictví jednotlivých národů. Papež také vyslovil naději, že se s pomocí OSN podaří ukončit boje v Sýrii a Libyi. Papežské poselství o Božím hodu vánočním je tradičně věnováno největším konfliktům na světě.

Papež hovořil z balkonu baziliky svatého Petra ve sluncem zalitém poledni před shromážděnými věřícími. Ve Vatikánu stále platí přísná bezpečnostní opatření zavedená po atentátech v Paříži ze 13. listopadu.

František mluvil o „brutálních teroristických činech“, které zachvátily Paříž, ale jmenoval také další dějiště útoků spáchaných teroristy v jiných částech světa.

Video Zprávy v 16
video

František udělil požehnání Městu a světu

František udělil požehnání Městu a světu

Záznam požehnání Urbi et Orbi 2015

Podobně jako v minulosti papež znovu vyzval západní společnost, aby se otevřela vůči uprchlíkům. Prosil o „požehnání pro všechny, pro jednotlivce i státy, které štědře přijímají množství uprchlíků a pomáhají jim přizpůsobit se“. Za „mučedníky dneška“ označil všechny křesťany pronásledované za jejich víru po celém světě.

Hlava katolické církve také vyjádřila naději, že Izraelci a Palestinci znovu zahájí přímý dialog a dosáhnou dohody, která „umožní oběma národům žít v harmonii a překonat konflikt, který je dlouhodobě staví proti sobě“.

František během Urbi et Orbi

Papež František

„Jedině boží milosrdenství může vysvobodit lidstvo z tolika forem zla, nezřídka velmi monstrózních, které v něm plodí sobectví. Boží milost může obrátit srdce a nalézt východiska ze situací, které jsou lidsky neřešitelné. Kde se rodí Bůh, tam se rodí naděje. Kde se rodí Bůh, tam se rodí pokoj. A kde se narodí pokoj, tam už není místo pro nenávist a válku.

Papež František

Papež také doufá, že dohoda dosažená na půdě Spojených národů povede „co nejdříve k zastavení lomozu zbraní v Sýrii a přinese pomoc vyčerpanému obyvatelstvu.“ Ve svém poselství také připomněl konflikty v Libyi, subsaharské Africe, Iráku, Jemenu nebo na Ukrajině.

Své poselství František ukončil požehnáním a udělením odpuštění za spáchané hříchy.

Ve čtvrtek během půlnoční mše papež vyzýval, aby se lidé vrátili k základním životním hodnotám, střídmosti a jednoduchému životu a nepodléhali vlivu konzumu.