Putin požaduje těsnější vazby s Abcházií a Jižní Osetií, Tbilisi, NATO a EU znepokojeny

Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin nařídil vládě, aby navázala těsnější vztahy se dvěma separatistickými regiony Gruzie, Abcházií a Jižní Osetií. Gruzínský prezident Michail Saakašvili okamžitě reagoval svoláním mimořádné schůzky bezpečnostní rady státu, gruzínský ministr zahraničí David Bakradze označil postup Moskvy za pokus anektovat oba odštěpenecké regiony, který odporuje veškerým normám mezinárodního práva. Znepokojení nad ruským postupem vyjádřily i NATO a Evropská unie. Abcházie a Jižní Osetie se vymkly gruzínské kontrole v devadesátých letech.

Generální tajemník Severoatlantické aliance Jaap de Hoop Scheffer vyzval Moskvu, aby své rozhodnutí zrušila. „Jsem hluboce znepokojen kroky Ruska k navázání legálních svazků s gruzínskými oblastmi Abcházie a Jižní Osetie. Ruský postup podkopává svrchovanost Gruzie. Vybízím Ruskou federaci, aby zrušilo tyto opatření, i gruzínské úřady, aby nadále postupovaly zdrženlivě,“ prohlásil Scheffer. Dodal, že žádný z členů NATO nepřestal podporovat územní celistvost Gruzie.

Evropská unie vyjádřila znepokojení prostřednictvím šéfa unijní diplomacie Javiera Solany. „Jsme znepokojeni jednostrannými rozhodnutími (Moskvy), nadále podporujeme územní celistvost Gruzie a nadále se domníváme, že tento druh sporů by se měl řešit jednáním,“ uvedl podle své mluvčí Cristiny Gallachové.

Abchazský ministr zahraničí Sergej Šamba oznámení ruského ministerstva zahraničí přivítal a Putinův příkaz označil za krok k abchazské nezávislosti.

„Ruská vláda dostala instrukce, aby spolupracovala se správou Abcházie a Jižní Osetie, a to včetně obchodní, hospodářské, sociální a vědecké spolupráce,“ uvádí se v prohlášení ruského ministerstva. Zpráva se ovšem nezmiňuje o tom, že by Rusko tyto dva separatistické regiony oficiálně uznalo.
 
Putin rovněž nařídil, aby jeho vláda uznala právní subjekty registrované v Abcházii a Jižní Osetii. Uvedl také, že ruské ministerstvo zahraničí v nutných případech nabídne obyvatelům obou regionů své konzulární služby. „Naše kroky vůči Abcházii a Jižní Osetii neznamenají, že by si Rusko vybralo konfrontaci s Gruzií,“ uvádí se v ruském prohlášení. Uplatnění těchto opatření podle něj naopak napomůže posílení bezpečnosti a stability v oblasti Kavkazu.
   
Abcházie a Jižní Osetie po rozpadu Sovětského svazu jednostranně vyhlásily svou nezávislost na Gruzii, kterou ubránily i v ozbrojeném konfliktu s Tbilisi. Žádná země však dosud neuznala jejich nezávislost, ani Rusko, ačkoliv oba regiony, s nimiž sousedí, ekonomicky podporuje. 

Poslanci ruského parlamentu 21. března doporučili prezidentovi Vladimiru Putinovi, aby ve světle jednostranně vyhlášené nezávislosti Kosova zvážil diplomatické uznání separatistických regionů v Gruzii.