Archeologové znovu kopou v Chromečkově zahradě

Přerov - Po 116 letech archeologové znovu kopou v Předmostí u Přerova v bývalé Chromečkově zahradě. Spolu s Dolními Věstonicemi se jedná o nejdůležitější pravěké naleziště v Česku. Právě v Chromečkově zahradě byly v minulosti učiněny nejvýznamnější objevy. Archeolog Karel Jaroslav Maška zde roku 1894 nalezl hromadný hrob dvaceti pravěkých lidí, kteří naše končiny obývali 25 tisíc let před naším letopočtem. Okolí pravěkého sídliště lovců mamutů, zvaného Skalka, lákalo generace archeologů a do bývalé Chromečkovy zahrady se nevrátili náhodou. Přivedlo je tam množství kostí a keramických střepů, které zůstávaly na povrchu po vydatných deštích.

„Prozatím se nám podařilo objevit druhotně přemístěné, přepálené kosti pleistocénní fauny a dále několik pazourkových nástrojů,“ informuje archeolog Zdeněk Schenk z Muzea Komenského v Přerově.

Natolik přelomový objev, jako bylo odkrytí pohřebiště, už odborníci neočekávají. Výzkum je pro ně důležitý spíše pro upřesnění strategického vývoje Předmostí. Vykopaná hornina proto bude ještě dále po proplavení zkoumána.

Video Reportáž Svatavy Měrkové
video

Reportáž Svatavy Měrkové

„Soustředili jsme se do tohoto místa, protože tento pahorek je snad jediný pozůstatek původní úrovně terénu. Je to vůbec největší kumulace hrobů na jednom místě z období mladého paleolitu. Úvaha pokračuje tím, že už se nejedná o náhodné ukládání zemřelých, ale o cílené pohřbívání, jakousi předzvěst hřbitovů,“ vysvětluje archeolog Stanislav Mikulík.

„Rádi bychom do budoucna položili ještě několik zjišťovacích sond, abych s konečnou platností rozřešili záhadu tohoto tajemného sprašového reliktu,“ prozradil archeolog Schenk.

Naleziště je nyní situováno v areálu zahrady mateřské školy nacházející se uprostřed jednoho z předmostských sídlišť. V sousedství se nachází například Památník lovců mamutů, v němž je unikátní otevřená expozice pravěké fauny tak, jak ji odkryli archeologové.

Vyobrazení hromadného hrobu
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24