ANS k tématu Zahraniční politika

Musíme vystoupit z EU a z NATO! Nyní jsme totiž kolonií a ta nemůže mít vlastní zahraniční politiku. Chceme být neutrálním státem na bázi bilaterálních smluv.

Ve své zahraniční politice přijmeme plnou část odpovědnosti za spolu reorganizaci střední a východní Evropy. Zahraniční politika bude prováděna především na základě oboustranně výhodných bilaterálních smluv. Smlouvy mají být sjednávány bez podřízení naší země cizím ekonomickým, vojenským a politickým zájmům.
Vzhledem k tomu, že Rusko podporuje (na rozdíl od EU) existenci národních států a je bezpečně kryté na vojenské úrovni, neboť má zbraně, kterými se dokáže ubránit a které dosud nemá ve výzbroji nikdo jiný (což je našimi médii zcela ignorováno), je nezbytné požádat RF o bezpečnostní deštník pro ČR.
Hlásíme se k širšímu kulturnímu okruhu slovanských národů. S ostatními evropskými národy budeme budovat přátelské vztahy na principu rovný s rovným a vzájemného respektu.
EU je od svého vzniku centrálně organizovaná a smluvně zaručená dominance nadnárodních finančních a hospodářských kartelů nad národními státy a nad jejich demokratickými institucemi! EU je smluvně, personálně, organizačně a ekonomicky propojena s NATO, což znamená militarizaci EU a potvrzuje to její imperiální nároky ve světě. Proto je nezbytné z obou organizací vystoupit.