ANS k tématu Průmysl a obchod

Dobrá vláda se pozná podle štěstí národa a takovou chceme mít. Růst HDP, dosažený okradením národa, ke štěstí nevede!

Musí dojít ke strukturální změně národní ekonomiky. Je nezbytné, aby ČR měla sama v rukou národní zdroje, národní průmysl a zemědělství a také národní spotřebu. Ani jedna část tohoto řetězce nesmí být v zahraničních rukou! Jinak není možné být svéprávným státem.
Prvořadé je vystoupení z EU, která není společenstvím států, ale ve všech smlouvách je dána nadřazenost nadnárodních korporací nad národními státy!
Společnost tvoří lidé – občané ČR. Cílem a smyslem života je člověk a jeho životní úroveň, nikoliv zvyšování HDP. Smyslem není ekonomika sama o sobě. Ta je pouze způsob, jak se zajistí slušná životní úroveň. Na prvním místě je člověk a kvalita jeho života. Růst ekonomiky a zisky firem jsou jen prostředkem.
Je nutné provést zásadní sociální a hospodářské reformy, jako je zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství, protože jinak český národ nebude moci na svém vlastním území přežít jako svébytný stát. Stát musí převzít kontrolu nad energetikou, vodou atd., jinak totiž nebude zajištěna zdrojová základna a stabilita pro suverenitu naší země.